MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảng Hải Phòng được đưa cổ phiếu giao dịch trên UPCoM từ ngày 14/9

Cảng Hải Phòng được đưa cổ phiếu giao dịch trên UPCoM từ ngày 14/9.

Cảng Hải Phòng được đưa cổ phiếu giao dịch trên UPCoM từ ngày 14/9.

Giá tham chiếu của cổ phiếu PHP trong ngày này là 17.100 đồng/cp, biên độ giao động giá là +-40%. Trước đó, ngày 31/8 cổ phiếu PHP bị hủy niêm yết docó ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC trong 3 năm 2019, 2020, 2021.

Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố chấp thuận cho 326,9 triệu cổ phiếu PHP của CTCP Cảng Hải Phòng (HNX: PHP) giao dịch trên UPCoM. Ngày giao dịch đầu tiên là 14/9. Giá tham chiếu trong ngày này là 17.100 đồng/cp, biên độ giao động giá là +-40%.

Trước đó, HNX đã huỷ niêm yết bắt buộc của cổ phiếu PHP vào ngày 31/8. Lý do được phía HNX đưa ra là do BCTC năm đã được kiểm toán của Cảng Hải Phòng có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong 3 năm 2019, 2020, 2021.

Trên BCTC kiểm toán năm 2021, đơn vị kiểm toán là công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã đưa ra ý kiến ngoại trừ rằng công ty đang ghi nhận tại chỉ tiêu "Tài sản cố định hữu hình" đối với các tài sản thuộc cầu càng số 04, 05 và bãi container Cảng Chùa Vẽ với tổng nguyên giá là 279,7 tỷ dồng, giá trị còn lại là 149,4 tỷ đồng. Nguồn hình thành nên các tải sản này được ghi nhận tại chỉ tiêu "Vay và nợ thuê tài chính dài hạn" với giá trị tương đương là 342,1 tỷ đồng.

Đây là tài sản thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn 2 do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ. Hiện tại, công ty đang trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án thuê khai thác các dự án này.

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Cảng Hải Phòng đã tạm nộp vào ngân sách Nhà nước một số khoản có liên quan đến dự án nêu trên, bao gồm khoản khấu hao từ năm 2014 đến 31/12/2018 (44,8 tỷ đồng), chi phí lãi vay ODA Nhật Bản tạm trích trước (149,3 tỷ đồng). Theo nghị quyết HĐQT ngày 12/6/2020, công ty đã dừng trích khấu hao, dừng ghi nhận chi phí lãi vay kể từ ngày 1/1/2020 đối với các tài sản thuộc nhóm tài sản trên và đang chờ phê duyệt để quản lý chính thức.

Cảng Hải Phòng được thực dân Pháp thành lập và xây dựng vào năm 1874. Đến năm 2007, Cảng Hải Phòng đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công TNHH MTV trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC, UPCoM: MVN). Đến năm 2014 đơn vị này đã chuyển sang hoạt động theo mô hình CTCP và đến năm 2015 cổ phiếu PHP đã được niên yết lên HNX. Ở thời điểm hiện tại, VIMC vẫn đang là công ty mẹ của Cảng Hải Phòng khi nắm giữ 92,5% vốn.

Vốn điều lệ khi niêm yết trên sàn chứng khoán của công ty là 3.269 tỷ đồng và không thay đổi kể từ đó đến này. Từ năm 2015, Cảng Hải Phòng đều đặn ghi nhận lợi nhuận hàng trăm tỷ mỗi năm. Trong năm 2021, Cảng Hải Phòng đạt gần 550 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, con số lớn nhất từ trước tới nay.

Cảng Hải Phòng được đưa cổ phiếu giao dịch trên UPCoM từ ngày 14/9 - Ảnh 1.

Đơn vị: tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm nay, sau 6 tháng, Cảng Hải Phòng ghi nhận doanh thu 1.159 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 310 tỷ đồng, tăng 3,3%. Như vậy, công ty đã hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và 60,8% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Theo Việt Hưng

Người Đồng Hành

Trở lên trên