MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảng Sài Gòn: Quý 4/2016 lãi hơn 6 tỷ đồng giảm 87% so với cùng kỳ năm ngoái

08-02-2017 - 08:33 AM | Doanh nghiệp

Lũy kế cả năm 2016, Cảng Sài Gòn đạt 64 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành vượt 28% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (UpCOM: SGP) công bố BCTC quý 4/2016 hợp nhất.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt gần 432 tỷ đồng tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng bán cũng tăng tỷ lệ tương ứng nên lợi nhuận gộp đạt gần 200 tỷ đồng tăng 29% so với quý 4/2015. Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 8,2 tỷ đồng tăng cao gấp hơn 2 lần so với cùng kfy trong khi chi phí của hoạt động này giảm mạnh xuống còn 7,8 tỷ đồng so với con số 32,4 tỷ đồng cùng kỳ.

Tuy nhiên hoạt động liên doanh liên kết vẫn chịu lỗ tới 42,3 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng mạnh lên 135,4 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ, cộng thêm 7,4 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nên kết quả SGP lãi ròng 6,4 tỷ đồng giảm 86,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2016, SGP đạt 1.247 tỷ đồng doanh thu thuần, LNTT đạt 64 tỷ đồng và LNST đạt hơn 49 tỷ đồng tương đương EPS đạt 227,19 đồng. Năm 2016 SGP đặt mục tiêu doanh thu 775 tỷ đồng và 50 tỷ đồng LNTT. Theo đó công ty đã hoàn thành vượt 60% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, năm 2016 là năm đầu tiên Cảng Sài Gòn hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, trong điều kiện kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam chưa hồi phục như kỳ vọng cùng với những khó khăn trong giai đoạn vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đầu tư xây dựng Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước phục vụ công tác di dời, chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội.

Tính đến 31/12/2016, SGP có 738 tỷ đồng tài sản ngắn hạn trong đó đáng chú ý là khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn là 236,7 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 52,5 tỷ đồng đầu kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn là gần 247 tỷ đồng trong đó chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng, với khoản mục này SGP đã phải tiến hành trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 57,6 tỷ đồng trong đó lớn nhất là khoản trích lập dự phòng đối với Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép. Nợ phải trả là 2.052 tỷ đồng tăng 9% so với đầu kỳ trong đó có 68% là nợ dài hạn và công ty đang có khoản lỗ lũy kế là 961,4 tỷ đồng.

Được biết vào ngày 25/04/2016, cổ phiếu SGP của Cảng Sài Gòn giao dịch phiên đầu tiên trên Upcom với giá tham chiếu 11.500 đồng - tương đương với giá trúng bình quân trong đợt IPO, tuy nhiên diễn biến giá của cổ phiếu này không mấy thuận lợi khi có chiều hướng đi xuống và hiện được giao dịch ở mức giá 7.600 đ/CP tương ứng giảm 34% so với giá niêm yết ban đầu.

Duy Hiếu

HNX

Trở lên trên