MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao ốc Vietcombank Tower ngay trung tâm Sài Gòn sai phạm như thế nào?

01-12-2017 - 09:18 AM | Bất động sản

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành kết luận thanh tra liên quan đến dự án cao ốc văn phòng tại số 05 Công trường Mê Linh - hay còn gọi là cao ốc Vietcombank Tower tại trung tâm quận 1, TP.HCM. Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 3.200 m2, gồm 35 tầng và có tổng vốn đầu tư 96,5 triệu USD, trong đó chi phí xây dựng chiếm khoảng 69 triệu USD.

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTr ngày 16/6/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Benthanh và dự án đầu tư xây dựng trụ sở Vietcombank Tower tại TP.HCM và một số dự án khác. Từ ngày 22/6/2017 đến hết ngày 23/8/2017, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại liên doanh công ty trên.

Về điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án thời kỳ năm 2012

Kết luận Thanh tra của Bộ Xây dựng nêu rõ: Chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh dự án theo Quyết định số 02A/2012/QÐHÐQT nhưng chưa phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở, để tình trạng một số hạng mục công trình được cấp phép xây dựng và thi công chưa phù hợp thiết kế cơ sở dự án năm 2010 như: Thay đổi chiều cao tầng, vị trí kho chứa nhiên liệu và phòng bơm dầu tại hầm B1, lỗ thông tầng tại tầng 6, là vi phạm quy định của Luật Xây dựng 16/2003/QH11 và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

Trách nhiệm thuộc chủ đầu tư dự án thời kỳ năm 2012

Về thực hiện khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình. Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ: Không lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng và phương án khảo sát xây dựng, là vi phạm quy định của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Nghị định số 209/NĐ-CP và Thông tư số 27/2009/TT-BXD. Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư thời kỳ 2009.

Đối với thiết kế kỹ thuật được phê duyệt tháng 8/2011. Việc không có thuyết minh thiết kế là vi phạm quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và không có kết quả thẩm định thiết kế của chủ đầu tư là vi phạm quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

Bản vẽ thiết kế của hạng mục kết cấu phần thân thiếu tên, chữ ký chủ trì thiết kế và bản vẽ thiết kế của hạng mục kiến trúc phần thân thiếu tên, chữ ký chủ nhiệm thiết kế là vi phạm quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP...

Cũng theo kết luận thanh tra trên, đối với thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt từ tháng 6/2012: Một số bản vẽ thiết kế của hạng mục kết cấu, kiến trúc, phần thân, hệ thống điện, PCCC, điều hòa không khí và thông gió thiếu tên, chữ ký của chủ nhiệm thiết kế, là vi phạm quy định của Nghị định 209/2004/NĐ-CP.

Mẫu dấu phê duyệt của chủ đầu tư trong bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu phần thân còn thiếu thông tin về họ tên, chức vụ của người kỳ xác nhận là vi phạm quy định của Thông tư 27/2009/TT-BXD.


Dự án nằm ngay Bến Bạch Đằng, nơi được xem là trung tâm tài chính sôi động nhất nước.

Dự án nằm ngay Bến Bạch Đằng, nơi được xem là trung tâm tài chính sôi động nhất nước.


Vietcombank Tower là một trong 4 tòa nhà cao nhất TP.HCM hiện nay.

Vietcombank Tower là một trong 4 tòa nhà cao nhất TP.HCM hiện nay.

Về việc quản lý hồ sơ chất lượng thi công xây dựng công trình: Không có hồ sơ xuất xứ, chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp quy của một số vật liệu, thiết bị lắp đặt phần ngầm, kết cấu, kiến trúc phần thân và hoàn thiện là vi phạm quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BXD; Thông tư số 10/2013/TT-BXD; QCVN 4:2009/BKHCN; QCVN 16-5:2011/BXD; QCVN 7:2011/BKHCN; QCVN 16:2014/BXD...

Một số quyển nhật ký thi công xây dựng của hạng mục kết cấu và cơ điện: không ghi chép danh sách cán bộ kỹ thuật của đơn vị giám sát thi công; không có xác nhận của chủ đầu tư; không đánh số trang; thiếu dấu giáp lai; một số ngày làm việc không ghi chép tình hình công việc trên công trường, là vi phạm quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BXD và Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Một số biên bản nghiệm thu công việc xây dựng của hạng mục cọc barrette, tường vây, kết cấu phần ngầm, phần thân và hoàn thiện; Thiếu nội dung kết luận nghiệm thu là vi phạm quy định của Nghị định số 49/2008/NĐ-CP và Thông tư số 10/2013/TT-BXD;

Một số bản vẽ hoàn công của hạng mục kết cấu, kiến trúc và lắp đặt thiết bị không có thông tin về thời gian lập, họ tên chức vụ người đại diện pháp luật của nhà thầu và của đơn vị tư vấn giám sát thi công là vi phạm quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BXD và Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Kết luận thanh tra nêu rõ: Trách nhiệm đối với hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng thuộc chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát thi công và các nhà thầu thi công từng thời kỳ.

Không chỉ vậy, văn bản của Thanh tra Bộ còn cho biết một số cán bộ thiếu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công ký xác nhận hồ sơ nghiệm thu chất lượng của một số hạng mục công trình.

Hồ sơ năng lực của một số đơn vị tư vấn lập dự án, lập và thẩm tra hồ sơ thiết kế; không có tài liệu chứng minh điều kiện năng lực chủ nhiệm lập dự án, số lượng kỹ sư, kiến trúc sư có chuyên ngành phù hợp và tài liệu chứng minh đã thực hiện những công trình cùng loại, là vi phạm quy định của Nghị định số 12/2009/NÐ-CP và Nghị định số 83/2009/NÐ-CP; Thông tư số 27/2009/TT-BXD và Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Trách nhiệm đối với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thuộc chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn từng thời kỳ.

Kết luật thanh tra cũng yêu Chủ dự án là Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Benthanh tiến hành rà soát, tập hợp và lưu trữ đủ hồ sơ khảo sát, thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng và hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham gia một số hạng mục công trình.

Chủ đầu tư cũng nghiêm túc kiểm điểm việc không điều chỉnh thiết kế cơ sở năm 2010; không để cán bộ tư vấn chưa đủ điều kiện năng lực ký xác nhận hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

Nguyên Minh

Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên