MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao su Đà Nẵng báo lãi quý III giảm 25%

Năm 2020, DRC đề ra kế hoạch doanh thu 4.360 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện năm 2019. Sau 3 quý, công ty hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính quý III của Công ty Cao su Đà Nẵng ( HoSE: DRC ), doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước với mức 2,5%. Tuy vậy, giá vốn giảm ít hơn khiến lợi nhuận gộp giảm tới 11% còn 148 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp vì thế giảm xuống còn 15,3%. Doanh nghiệp cho biết ảnh hưởng của dịch Covid-19 là nguyên nhân khiến cho doanh thu tiêu thụ giảm trong quý này.

Cao su Đà Nẵng báo lãi quý III giảm 25% - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC DRC

Chi phí tài chính tuy có giảm đáng kể so với quý III/2019 nhưng công ty vẫn lỗ gần 10 tỷ đồng trong hoạt động tài chính. Chi phí bán hàng tăng mạnh hơn 41% lên 41 tỷ đồng do các chính sách tăng tiêu thụ sản phẩm. Chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang ở mức 16,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế còn lại 62 tỷ đồng, giảm 25%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm tương ứng đạt 519 đồng/cp.

Tổng kết 9 tháng, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.539 tỷ đồng, giảm 12% và lợi nhuận sau thuế 147 tỷ đồng, giảm hơn 13%.

Cả năm 2020, doanh nghiệp săm lốp này đề ra kế hoạch doanh thu 4.360 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện năm 2019. Sau 3 quý, công ty hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận.

Trước đó, HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV với chỉ tiêu doanh thu là 1.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với quý IV/2019. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu 85 tỷ đồng, giảm 16%.

Tổng tài sản tính đến 30/9 là 2.275 tỷ đồng với phần lớn nằm ở tài sản cố định. Hàng tồn kho giảm 33% so với đầu kỳ, còn 783 tỷ đồng. Nợ vay tài chính giảm mạnh, các khoản ngắn hạn giảm 57% còn 229 tỷ đồng và các khoản dài hạn giảm 77% còn 35 tỷ đồng.

Theo Châu Anh

NDH

Trở lên trên