MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao su Tây Ninh (TRC): Ghi nhận 60 tỷ đồng từ thanh lý tài sản, đã vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng

23-10-2017 - 10:19 AM | Doanh nghiệp

Hai nguyên nhận chính dẫn đến lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh là do giá vốn giảm và ghi nhận khoản tiền lớn từ thanh lý tài sản.

CTCP Cao su Tây Ninh (mã chứng khoán TRC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2017 với kết quả doanh thu đạt 128,55 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ, song giá vốn tăng đến 82% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn hơn 34,9 tỷ đồng, tăng 35% s với quý 3 năm ngoái.

Những biến động ở các khoản doanh thu tài chính, chi phí tài chính hay cả chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp không lớn – đều tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khoản thu nhập khác ghi nhận hơn 5,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số chưa đến 1 tỷ đồng quý 3 năm ngoái, làm tổng lợi nhuận khác cũng tăng đến hơn 4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Thu nhập khác của công ty là nguồn thu từ thanh lý tài sản, bán cây cao su gãy đổ và các khoản khác.

Những yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận trước thế đạt 31,18 tỷ đồng, tăng trưởng 64,6% so với quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu về 28,55 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt 272,79 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, và mới thực hiện được 59% kế hoạch doanh thu cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 105,7 tỷ đồng, tăng đến 143% so với 9 tháng đầu năm 2016 và hoàn thành vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng. Lợi nhuận sau thuế thu về trên 89 tỷ đồng.

Nhìn tổng thể, doanh thu 9 tháng đầu năm tăng, chi phí giá vốn tăng chậm hơn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận lũy kế tăng mạnh so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, khoản thu nhập khác 9 tháng đầu năm ghi nhận về hơn 60 tỷ đồng, là khoản thanh lý tài sản (51 tỷ đồng), và gần 9 tỷ đồng từ các khoản khác. Do vậy, tổng lợi nhuận khác trong quý đạt hơn 59 tỷ đồng, tăng đến 39 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đây là 2 nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận tăng đột biến so với 9 tháng đầu năm 2016.

Nam Sơn

Trí Thức Trẻ/SSC

Trở lên trên