MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DN công bố BCTC quý 2 chiều ngày 17/7: Công ty bảo hiểm, chứng khoán khởi sắc trở lại, ông lớn ngành thép báo lỗ trăm tỷ, 1 công ty BĐS có lợi nhuận đột biến

17-07-2023 - 16:41 PM | Doanh nghiệp

DN công bố BCTC quý 2 chiều ngày 17/7: Công ty bảo hiểm, chứng khoán khởi sắc trở lại, ông lớn ngành thép báo lỗ trăm tỷ, 1 công ty BĐS có lợi nhuận đột biến

Sonadezi Giang Điền báo lãi quý 2 tăng 217% và 6 tháng tăng 116% so với cùng kỳ.

Hai doanh nghiệp thuỷ điện Nedi2 (mã ND2) và thuỷ điện Sông Ba (mã SBA) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 lần lượt giảm 77% và 58% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng, LNTT Nedi2 giảm tới 99% chỉ còn chưa tới 650 triệu đồng và LNTT Sông ba giảm 19% xuống 79 tỷ đồng. Nedi2 cho biết nguyên nhân giảm mạnh do doanh thu điện hoàn toàn phụ thuộc vào thuỷ văn. Nhìn chung, quý 2 năm nay lượng mưa thấp nhất so với cùng kỳ các năm gần đây. Sản lượng quý 2/2023 thấp hơn quý 2/2022 69,89 triệu Kwh.

LNTT Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC – mã ABI) tăng 96% trong quý 2/2023 đạt 106 tỷ đồng và luỹ kế 6 tháng tăng 57% lên 194 tỷ đồng.

CTCK Bảo Minh (BMS) báo lãi trước thuế quý 2/2023 đạt 106 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ 165 tỷ đồng trong quý 2/2022. Luỹ kế 6 tháng, Chứng khoán Bảo Minh lãi 123 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 40 tỷ đồng.

Tương tự, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC – mã VDS) báo lãi quý 2 đạt 129 tỷ đồng và 6 tháng lãi 206 tỷ đồng, trái ngược với cùng kỳ lỗ lần lượt 268 tỷ và 136 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2023:

DN công bố BCTC quý 2 chiều ngày 17/7: Công ty bảo hiểm, chứng khoán khởi sắc trở lại, ông lớn ngành thép báo lỗ trăm tỷ, 1 công ty BĐS có lợi nhuận đột biến - Ảnh 1.

Gang thép Tái Nguyên (Tisco) báo lỗ 98 tỷ đồng trong quý vừa qua, ghi nhận 4 quý lỗ liên tiếp.

DN công bố BCTC quý 2 chiều ngày 17/7: Công ty bảo hiểm, chứng khoán khởi sắc trở lại, ông lớn ngành thép báo lỗ trăm tỷ, 1 công ty BĐS có lợi nhuận đột biến - Ảnh 2.

Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL) công bố BCTC quý 2 với doanh thu quý vượt 1.500 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 116 tỷ đồng, tăng 4%. Luỹ kế 6 tháng, LNTT của RAL đạt 309 tỷ đồng, tăng 12%.

Sonadezi Giang Điền (SZG) ghi nhận doanh thu quý 2 tăng 118% lên 165 tỷ đồng, do giá vốn tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp tăng lên gần 115 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. LNTT công ty đạt 86 tỷ đồng, tăng 217%, luỹ ké 6 tháng, LNTT đạt 128 tỷ đồng, tăng 116%. Công ty cho biết doanh thu tăng do ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản ghi nhận theo tổng số tiền nhận trước trong năm, doanh thu tài chính tăng 250% do nhận cổ tức từ chứng khoán kinh doanh trong khi chi phí tăng thấp hơn dẫn đến LNTT tăng cao.

LNTT Lixco (LIX) quý 2 giảm 24% về 62 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng giảm 14% về 117 tỷ đồng.

LNTT Phân bón Lâm Thao (LAS) quý 2 tăng 20% lên 41 tỷ và 6 tháng tăng 13% lên 82 tỷ.

Chứng khoán Thành Công (TCI) công bố báo cáo tài chính công ty mẹ với LNTT quý 2 đạt 23 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ và LNTT 6 tháng giảm 51%. Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Đại Việt (DVSC) lại ghi nhận LNTT quý 2 tăng gấp 8 lần lên hơn 8 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng lãi gần 20 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ 4 tỷ.

DN công bố BCTC quý 2 chiều ngày 17/7: Công ty bảo hiểm, chứng khoán khởi sắc trở lại, ông lớn ngành thép báo lỗ trăm tỷ, 1 công ty BĐS có lợi nhuận đột biến - Ảnh 3.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2023:

DN công bố BCTC quý 2 chiều ngày 17/7: Công ty bảo hiểm, chứng khoán khởi sắc trở lại, ông lớn ngành thép báo lỗ trăm tỷ, 1 công ty BĐS có lợi nhuận đột biến - Ảnh 4.

Huyền Trang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên