MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cấp nước Chợ Lớn (CLW) bị truy thu và phạt hơn 3,6 tỷ đồng tiền thuế

Bên cạnh đó Cấp nước Chợ Lớn còn phải điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ số tiền hơn 705 triệu đồng.

CTCP Cấp nước Chợ Lớn (mã chứng khoán CLW) vừa công bố kết luận của Đoàn thanh tra Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ thanh tra thuế năm tài chính 2016 và 2018 tại doanh nghiệp (năm 2015 và 2017 đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán trước đó).

Cụ thể Cấp nước Chợ Lớn bị phạt:

-Phạt do hành vi kê khai sai tiền thuế GTGT phải nộp, số tiền 14.421.510 đồng.

-Phạt do hành vi kê khai không đúng, không đầy đủ nội dung tờ khai thuế GTGT, số tiền 2.100.000 đồng.

-Phạt do hành vi kê khai sai tiền thuế TNDN phải nộp, số tiền 510.461.495 đồng.

-Phạt do hành vi vi phạm quy định về mức phí, lệ phí, số tiền 20.000.000 đồng.

Các biện pháp khắc phục hậu quả:

-Truy thu thuế GTGT, số tiền 72.107.550 đồng.

-Truy thu thuế TNDN, số tiền 2.552.307.474 đồng.

-Truy thu phí bảo vệ môi trường, số tiền 239.916.010 đồng.

-Tiền chậm nộp thuế GTGT, số tiền 12.611.610 đồng.

-Tiền chậm nộp thuế TNDN, số tiền 224.282.067 đồng. Tiền chậm nộp đã tính đến ngày 25/11/2019.

Tổng số tiền truy thu, phạt lên đến hơn 3,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó Cấp nước Chợ Lớn phải điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào khấu trừ của kỳ tính thuế tháng 12/2018 chuyển sang các kỳ sau, số tiền 705.550.346 đồng.

Theo kết quả thanh tra, về phần thuế GTGT, do công ty kê khai sai thuế GTGT đầu ra đối với hàng cho tặng khách hàng, kê khai sai thuế GTGT đầu ra dối với doanh thu bán nước sạch do tính giá chưa đúng quy định. Giảm số thuế GTGT đầu vào của lượng hàng hóa hao hụt vượt định mức. Những điều này dẫn đến số thuế GTGT buộc phải truy thu hơn 72,1 triệu đồng và làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ hơn 705,5 triệu đồng.

Về phần thuế TNDN, Công ty đã kế khai sai doanh thu do áp giá chưa đúng đối tượng theo quy định về giá nước sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hơn 2,55 tỷ đồng.

Mạnh Linh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên