MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cấp tiền cho cổ đông vay, Đức Long Gia Lai bị phạt 80 triệu đồng

Số dư nợ vay ngắn hạn của một cổ đông là cá nhân (ông Nguyễn Thanh Lâm) đến thời điểm cuối tháng 9/2016 lên đến trên 384 tỷ đồng.

Ngày 24/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã chứng khoán DLG) số tiền 80 triệu đồng.

Nguyên nhân, do công ty đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan, với cổ đông: Công ty đã cấp các khoản vay cho CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai (người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị) và cổ đông Nguyễn Thanh Lâm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai là công ty con của Đức Long Gia Lai do công ty mẹ sở hữu 96,81% vốn điều lệ.

Thời điểm đầu năm 2016, trên BCTC hợp nhất quý 1/2016, ông Nguyễn Thanh Lâm là một cá nhân được ghi nhận có vay ngắn hạn Đức Long Gi Lai số tiền khá lớn. Ngoài ra, còn khoản “mượn ngắn hạn” thêm gần 1 tỷ đồng mà không phải trả lãi suất. Số dư nợ vay ngắn hạn của ông Nguyễn Thanh Lâm đến hết tháng 9/2016 lên đến 384,35 tỷ đồng.

Mai Nguyễn

UBCKNN

Trở lên trên