MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Casumina: Tiết giảm tối đa chi phí, quý 3 lãi hơn cùng kỳ dù doanh thu sụt giảm

20-10-2016 - 17:56 PM | Doanh nghiệp

Quý 3/2016, Casumina tiết giảm được 20 tỷ đồng chi phí tài chính và 21 tỷ đồng chi phí bán hàng cùng chi phí quản lý doanh nghiệp.

CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina – mã chứng khoán CSM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2016.

Doanh thu bán hàng trong quý đạt 787,4 tỷ đồng, giảm 46 tỷ đồng tương ứng mức giảm 6% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán chỉ giảm 2%, do vậy lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 161,1 tỷ đồng, giảm 36 tỷ đồng tương ứng 18%. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận 4,1 tỷ đồng, đây chủ yếu là nguồn thu cổ tức được chia.

Tuy nhiên, quý 3 Casumina cũng tiết giảm được 20 tỷ đồng chi phí tài chính, xuống còn 17,4 tỷ đồng. Đây chủ yếu là chi phí lãi vay và một phần là chiết khấu thanh toán và lãi bán hàng trả chậm. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh hơn 21 tỷ đồng, từ 96 tỷ đồng xuống còn 75 tỷ đồng.

Nhờ vậy mà dù doanh thu giảm, thì quý 3 Casumina cũng lãi trước thuế 70,4 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 56,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, Casumina đạt 2.278 tỷ đồng doanh thu, giảm 18% so với cùng kỳ, thực hiện được 67% kế hoạch cả năm (3.420 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế ghi nhận về 225 tỷ đồng, giảm tương ứng 18% và hoàn thành được 68% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Thạch Lâm

CSM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên