MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cầu đường CII: Doanh thu tài chính tăng mạnh, quý 3 lãi gấp gần 5 lần cùng kỳ

19-10-2016 - 09:37 AM | Doanh nghiệp

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, hoạt động tài chính cũng mang về cho cầu đường CII (LGC) 404 tỷ đồng cao hơn cả doanh thu từ hoạt động chính.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (mã CK: LGC) đã công bố BCTC quý 3/2016 hợp nhất với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Riêng quý 3/2016, LGC đạt 121,8 tỷ đồng doanh thu thuần tăng mạnh 63% so với cùng kỳ, tỷ trọng giá vốn hàng bán cũng giảm từ mức 58% xuống còn 46% giúp LGC lãi gộp hơn 65 tỷ đồng tăng cao gấp hơn 2 lần so với quý 3/2016.

Đáng chú ý trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đột biến lên mức gần 236 tỷ đồng nên mặc dù các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng cao, chi phí tài chính tăng 53%, chi phí bán hàng tăng 77% và chi phí QLDN tăng 57% thì LGC vẫn đạt mức lợi nhuận ròng 197,3 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 41 tỷ đồng đạt được trong quý 3/2015.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, Cầu đường CII đạt 287 tỷ đồng doanh thu thuần tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù hoạt động tài chính mang lại nguồn thu tăng trưởng 54% so với cùng kỳ đạt gần 404 tỷ đồng tuy nhiên lãi từ hoạt động khác giảm mạnh nên LNST chỉ đạt 312 tỷ đồng tăng nhẹ 2% so với 9 tháng đầu năm 2015.

Tính đến 30/9/2016, tài sản ngắn hạn của công ty tăng 3% so với đầu kỳ, số dư tiền đạt hơn 800 tỷ đồng tăng 8% so với đầu kỳ, đầu tư tài chính ngắn hạn chỉ còn 15,4 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 242,47 tỷ đồng đầu kỳ. Nợ phải trả chiếm 64,4% tổng nguồn vốn ở mức 5252 tỷ đồng tăng 14% so với đầu kỳ.

Thanh Hằng

HSX

Trở lên trên