MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chậm trễ đăng ký giao dịch chứng khoán, Handico 6 bị UBCKNN phạt

Handico 6 bị phạt tổng cộng 360 triệu đồng.

Ngày 27/8/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6) tổng số tiền 360 triệu đồng. Trong đó

Phạt tiền 300 triệu đồng do Handico 6 đã đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng. Cụ thể, CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016. Tuy nhiên đến ngày 01/04/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty.

Ngoài ra Handico 6 còn bị phạt tiền 60 triệu đồng. Nguyên nhân do công ty đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu như Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, 2018; Báo cáo thường niên năm 2018; Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/8/2020.

Handico 6 tiền thân là Xí nghiệp sửa chữa và xây dựng nhà cửa quận Đống Đa, thành lập tháng 3/1993 từ khởi đầu là Đội sửa chữa nhà cửa quận Đống Đa năm 1961. Năm 2005 công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức công ty cổ phần. Hiện công ty có vốn điều lệ 144 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm giảm 60% so với cùng kỳ, đạt gần 43 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế giảm gần 30% xuống còn 6 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2020 tổng tài sản của Handico 6 đạt hơn 706 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả ghi nhận 507 tỷ đồng (tăng 46 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 61 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 117 tỷ đồng.

Thái Mạnh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên