MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung ba thành viên HĐQT mới của Petrosetco

ĐHĐCĐ thường niên lần 2 ngày 14/6 của Petrosetco đã thay thế ba thành viên HĐQT. Trong đó, ba thành viên mới được bầu là ông Nguyễn Như Long, ông Hồ Minh Việt và bà Phạm Thị Hồng Điệp.

Sáng 14/6, Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, MCK: PET, sàn HoSE) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên lần 2.

Đại hội sáng nay có 42 cổ đông tham dự trực tiếp và được uỷ quyền tham dự, chiếm 58,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội lần 1 không đủ điều kiện tổ chức do chỉ có 36,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu 18.540 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 260 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 43% so với kết quả thực hiện 2023.

Trong đó, cơ cấu lợi nhuận trước thuế lĩnh vực dịch vụ phân phối dự kiến tăng 64,9%, lên 160 tỷ đồng; lĩnh vực dịch vụ cung ứng và hậu cần tăng 100%, lên 26 tỷ đồng; lĩnh vực dịch vụ đời sống tăng 7,1%, lên 30 tỷ đồng; và dịch vụ bất động sản đi ngang 44 tỷ đồng.

Chân dung ba thành viên HĐQT mới của Petrosetco- Ảnh 1.

Nguồn: PET

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, năm 2023 PET dự kiến sẽ không chia cổ tức cho cổ đông nhưng trích 1,98 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng phúc lợi.

Lý giải cho việc này, Chủ tịch Phùng Tuấn Hà cho biết tình hình kinh doanh năm 2023 rất khó khăn. PET muốn giữ lại một phần lợi nhuận năm 2023 của các công ty con, để các công ty có thể chủ động nguồn vốn dài hạn, đồng thời giảm dần mức bão lãnh của PET cho các công ty con.

Cho năm 2024, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến tối đa 10%. Tỷ lệ và hình thức chi trả cụ thể sẽ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, sau khi có kết quả kinh doanh 2024 đã được kiểm toán.

Về nhân sự, Petrosetco thực hiện miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT gồm ông Trịnh Thanh Cần, ông Nguyễn Quý Thịnh và ông Nguyễn Đức Minh.

Ngược lại, các cổ đông đã bầu bổ sung 3 thành viên mới cho nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông Nguyễn Như Long, ông Hồ Minh Việt và bà Phạm Thị Hồng Điệp.

Trong đó, ông Nguyễn Như Long sinh năm 1985, trình độ chuyên môn là Kỹ sư công nghệ vật liệu tại Đại học Bách khoa TP.HCM và Thạc sĩ Kỹ thuật và Quản lý sản xuất tại Đại học Nottingham (Vương quốc Anh). Trong đó, từ năm 2017 tới nay, ông Long đang là Tổng giám đốc tại Tập đoàn Unis.

Ông Hồ Minh Việt sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Pacific Western. Trong đó, từ tháng 8/2017 tới nay là Phó tổng giám đốc Petrosetco. Từ tháng 4/2021 tới nay là thành viên HĐQT CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển. Ông Hồ Minh Việt sở hữu hơn 245.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,23% (tính đến ngày 25/03/2024).

Bà Phạm Thị Hồng Điệp sinh năm 1974, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và Marketing. Hiện nay bà là PhóTổng giám đốc Petrosetco; thành viên HĐQT tại CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển; thành viên HĐQT tại CTCP Hội tụ Thông minh; thành viên HĐQT tại CTCP Phân phối sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí; Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí; và Giám đốc Công ty TNHH Nghỉ dưỡng Quốc tế Vịnh Hoà Emerald Bay. Bà Điệp sở hữu 158.000 cổ phiếu PET tương ứng tỷ lệ 0,147% (tính đến ngày 31/05/2024).

Theo Hà Ly (t/h)

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
Trở lên trên