MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Che giấu quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu PVI, HDI Global SE của Đức bị phạt nặng

Che giấu quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu PVI, HDI Global SE của Đức bị phạt nặng

HDI Global SE đã thực hiện một số giao dịch nhằm che dấu quyền sở hữu thực sự, nắm giữ vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần PVI.

Ngày 16/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với HDI Global SE (địa chỉ trụ sở chính tại HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Cộng hòa Liên bang Đức) tổng số tiền 185 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi. Trong đó

+ Phạt tiền 125 triệu đồng, do HDI Global SE đã thực hiện một hoặc một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2019, HDI Global SE đã thực hiện một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với 15.468.250 cổ phiếu của Công ty cổ phần PVI để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

+ Phạt tiền 60 triệu đồng do HDI Global SE đã vi phạm tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, tính đến thời điểm 31/01/2019, HDI Global SE sở hữu tổng cộng 126.297.216 cổ phiếu PVI, bao gồm: sở hữu trực tiếp 83.711.071 cổ phiếu PVI, sở hữu 27.117.895 cổ phiếu PVI thông qua Funderburk Lighthouse Limited, sở hữu 15.468.250 cổ phiếu PVI thông qua Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời, chiếm 54,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần PVI, vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần PVI trước ngày 19/4/2019.

Tổng cộng mức phạt tiền: 185.000.000 đồng.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: "Buộc phải chuyển nhượng cổ phiếu trong thời hạn tối đa 60 ngày để giảm tỷ lệ nắm giữ theo đúng quy định" theo quy định, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2021.

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên