MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi 2 tỷ USD gửi tiết kiệm, đầu tư chứng khoán, trái phiếu… Prudential Việt Nam tăng gấp đôi doanh thu tài chính 2023 lên 10.643 tỷ đồng

21-04-2024 - 09:21 AM | Doanh nghiệp

Chi 2 tỷ USD gửi tiết kiệm, đầu tư chứng khoán, trái phiếu… Prudential Việt Nam tăng gấp đôi doanh thu tài chính 2023 lên 10.643 tỷ đồng

Trong khi, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Prudential năm qua giảm 13% xuống còn 26.594 tỷ đồng.

Theo BCTC riêng năm 2023 của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam, ghi nhận tổng doanh thu đạt 37.250 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2022.

Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 26.594 tỷ - giảm 13%. Ngược lại, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng hơn 2 lần lên 10.643 tỷ đồng. Được biết, doanh thu tài chính tăng chủ yếu nhờ tăng thu nhập lãi từ trái phiếu (đạt 4.925 tỷ đồng), tiền gửi tại các ngân hàng với hơn 3.111 tỷ đồng.

Hiện, Công ty đang gửi ngân hàng không kỳ hạn hơn 4.665 tỷ đồng (bao gồm 1.300 tỷ là số dư tài khoản tiền nhận vốn góp từ chủ sở hữu đang phong toả tại ngân hàng để chờ phê duyệt từ Bộ Tài chính nhằm ghi nhận tăng vốn). Công ty đang gửi hơn 1.411 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn (dưới 3 tháng) tại ngân hàng.

Tại khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn, thông qua các quỹ liên kết đơn vị, Prudential đang nắm khoảng 468 triệu cổ phiếu chứng khoán niêm yết và chứng khoán đã đăng ký giao dịch UpCOM trị giá 14.917 tỷ đồng. Công ty cũng đang gửi tiết kiệm ngắn hạn 11.794 tỷ đồng tại ngân hàng thông qua các quỹ liên kết đơn vị.

Chi 2 tỷ USD gửi tiết kiệm, đầu tư chứng khoán, trái phiếu… Prudential Việt Nam tăng gấp đôi doanh thu tài chính 2023 lên 10.643 tỷ đồng- Ảnh 1.

Hơn nữa, Prudential cũng là "tay chơi" lớn trong mảng trái phiếu. Tại mục các khoản đầu tư tài chính dài hạn, Prudential đang đầu tư 117.501,5 tỷ đồng vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp... thông qua các quỹ đầu tư liên kết đơn vị và các quỹ khác.

Chi 2 tỷ USD gửi tiết kiệm, đầu tư chứng khoán, trái phiếu… Prudential Việt Nam tăng gấp đôi doanh thu tài chính 2023 lên 10.643 tỷ đồng- Ảnh 2.

Tổng cộng Prudential đang chi 46.447 tỷ đồng (~ 2 tỷ USD) gửi tiết kiệm, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu… tại Việt Nam.

Khấu trừ chi phí, Prudential ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 3.114 tỷ - giảm so với mức 3.637 tỷ đồng năm ngoái.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, tổng giá trị tài sản của Prudential đạt 176.673 tỷ đồng, tăng 9,2%. Tổng tài sản đầu tư trái phiếu Chính phủ đạt 72.116 tỷ đồng, tăng 14,1%. Tổng bồi thường bảo hiểm đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 16%. Tổng số ca chi trả bồi thường bảo hiểm trong năm 2023 là 179.000 trường hợp.

Được biết, Prudential là tập đoàn tài chính lớn trên thế giới được thành lập từ năm 1848, có trụ sở chính tại Anh. Tại Việt Nam, Prudential cũng là tên tuổi có thâm niên trong mảng bảo hiểm nhân thọ, được thành lập vào năm 2011. Theo giới thiệu, Prudential cũng là một trong những tổ chức tài chính đang hành động theo thỏa thuận chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) với quy mô cam kết 15,5 tỷ USD, nhằm thúc đẩy nhanh kênh dẫn vốn này vào Việt Nam.

Tri Túc

An ninh Tiền tệ

Trở lên trên