MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi phí "bào mòn" lợi nhuận, Thủy sản Việt Nam (SEA) báo lãi ròng quý 2 chỉ tăng nhẹ 4% dù doanh thu gấp 2,3 lần cùng kỳ

Chi phí "bào mòn" lợi nhuận, Thủy sản Việt Nam (SEA) báo lãi ròng quý 2 chỉ tăng nhẹ 4% dù doanh thu gấp 2,3 lần cùng kỳ

Hoàn thành 6 tháng đầu năm, SEA đã thực hiện được 61,5% kế hoạch doanh thu và 55,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex, mã chứng khoán: SEA ) đã công bố báo cáo tài chính tổng hợp quý 2/2021 với doanh thu thuần vọt tăng 131% so với cùng kỳ lên gần 60,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo đà tăng của doanh thu, chi phí giá vốn đã tăng mạnh 163%, do đó lợi nhuận gộp đạt hơn 10,7 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ 2020. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 27,3% xuống còn 17,6%.

Doanh thu hoạt động tài chính của SEA tăng 8% lên 18,6 tỷ đồng chủ yếu đến từ cổ tức và lợi nhuận được chia; đồng thời công ty ghi nhận chi phí tài chính hơn 13 triệu đồng. Các loại chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đồng loạt tăng 106% và 53% so với cùng kỳ. Kết quả, SEA báo lãi ròng quý 2 đạt 22,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ 2020.

Chi phí bào mòn lợi nhuận, Thủy sản Việt Nam (SEA) báo lãi ròng quý 2 chỉ tăng nhẹ 4% dù doanh thu gấp 2,3 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty đạt doanh thu 108 tỷ đồng, tăng 51% so với nửa đầu năm 2020. Do vẫn chịu áp lực tăng chi phí khiến lãi bị "bào mòn", lợi nhuận trước thuế chỉ tăng thêm gần 4%, lên hơn 36 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đang âm hơn 10,4 tỷ đồng.

Năm 2021, SEA đặt kế hoạch công ty mẹ tăng trưởng doanh thu thuần ít nhất 6,5% so với thực hiện năm 2020, tương đương mục tiêu tối thiểu 175,7 tỷ đồng. LNTT dự kiến tăng tối thiểu 1% so với cùng kỳ, lên 65 tỷ đồng. Như vậy, hoàn thành 6 tháng đầu năm, SEA đã thực hiện được 61,5% kế hoạch doanh thu và 55,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tại thời điểm cuối quý 2, SEA có tổng tài sản gần 1.922 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng so với giá trị đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 221,5 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn chiếm hơn 916 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 11,5% và 48% tổng tài sản.

Nợ phải trả tính đến 30/6/2021 của Tổng Công ty là gần 382 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn mà cụ thể là khoản vay tại CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 với giá trị 250 tỷ đồng.

Phương Linh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên