MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi phí tăng cao, PV Drilling (PVD) báo lãi quý 4 giảm 30% so với cùng kỳ

Chi phí tăng cao, PV Drilling (PVD) báo lãi quý 4 giảm 30% so với cùng kỳ

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 36 tỷ đồng, bằng 20% cùng kỳ.

Tổng CTCP Khoán và dịch vụ Dầu khí (PV Drilling – mã chứng khoán PVD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu tăng đến 61,9%, lên 1.334 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 52% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 136 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 22 tỷ đồng, giảm 28 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính giảm hơn 4 tỷ đồng, xuống còn 43 tỷ đồng. Các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 18 tỷ đồng, giảm 68 tỷ đồng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó khoản lợi nhuận khác ghi dương hơn 13 tỷ đồng, giảm 17 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả, quý 4 PV Drilling lãi trước thuế 54 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 30% so với cùng kỳ, còn gần 50 tỷ đồng.

Chi phí tăng cao, PV Drilling (PVD) báo lãi quý 4 giảm 30% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Tính chung cả năm 2021 doanh thu thuần đạt 3.988 tỷ đồng, giảm 23,7% so với năm 2020. Trong năm doanh thu tài chính đạt 164 tỷ đồng. Chi phí tài chính gần 171 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay 109 tỷ đồng. Các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 104 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 75 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 386 tỷ đồng.

Kết quả, PV Drilling báo lãi trước thuế 62 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 36 tỷ đồng – giảm sâu so với số lãi 184 tỷ đồng đạt được năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 19 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2021 PV Drilling còn 1.135 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, trong đó có 763 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có khoản tiền gửi có kỳ hạn với tổng 1.537 tỷ đồng. Tổng dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn đến 31/12/2021 còn 748 tỷ đồng (tăng 114 tỷ đồng so với cùng kỳ), và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 3.205 tỷ đồng, giảm 25 tỷ đồng so với cùng kỳ.

https://cafef.vn/chi-phi-tang-cao-pv-drilling-pvd-bao-lai-quy-4-giam-30-so-voi-cung-ky-20220127150356359.chn

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên