MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ trong vòng 5 năm, địa phương này đã tăng 16 bậc trên bảng xếp hạng GRDP quy đổi bình quân đầu người

Chỉ trong vòng 5 năm, địa phương này đã tăng 16 bậc trên bảng xếp hạng GRDP quy đổi bình quân đầu người

Từ xếp hạng thứ 45, tỉnh này đã tăng 16 bậc trên bảng xếp hạng chỉ trong 5 năm.

Trên cơ sở GRDP theo giá hiện hành, Báo cáo Chỉ số phát triển con người giai đoạn 2016 – 2020 của Tổng cục Thống kê đã tính GRDP quy đổi bình quân đầu người theo USD - PPP của các địa phương giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả tính toán được cho thấy, GRDP quy đổi bình quân đầu người năm 2020 của tất cả các địa phương đều tăng so với năm 2016. GRDP quy đổi bình quân đầu người năm 2020 của một số địa phương đã tăng ở mức cao, gấp trên 1,5 lần năm 2016 như Hải Phòng, Ninh Thuận, Thanh Hóa...

Trong khi đó, xu hướng tăng GRDP quy đổi bình quân đầu người của một số địa phương có dấu hiện chững lại. Năm 2020 so với 2016, Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ tăng 8,51% với tốc độ tăng bình quân mỗi năm 2,06%; Đà Nẵng tăng 17,23%, bình quân mỗi năm tăng 4,05%; Bình Dương tăng 22,06%, bình quân mỗi năm tăng 5,12%.

GRDP quy đổi bình quân đầu người năm 2020 của Bà Rịa - Vũng Tàu cao nhất cả nước với mức 34.579 USD-PPP. Vị trí thứ 2 thuộc về tỉnh Quảng Ninh với mức GRDP quy đổi bình quân đầu người là gần 21,5 nghìn USD-PPP. Tiếp theo đó là Bình Dương với GRDP quy đổi bình đầu người hơn 20.000 USD-PPP.

Đặc biệt, Ninh Thuận là tỉnh có sự thay đổi lớn nhất về GRDP quy đổi bình quân đầu người. Năm 2016, Ninh Thuận xếp thứ 45/63 tỉnh, thành với gần 4.700 USD-PPP.

Chỉ trong vòng 5 năm, địa phương này đã tăng 16 bậc trên bảng xếp hạng GRDP quy đổi bình quân đầu người - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Từ vị trí 45/63 tỉnh, thành, Ninh Thuận đã tăng 16 bậc chỉ trong 5 năm. Đến năm 2020, GRDP quy đổi bình quân đầu người của địa phương đạt hơn 8.200 USP-PPP và xếp thứ 29 trên cả nước, cao gấp 1,75 lần so với năm 2016. Đây cũng là mức tăng cao nhất trên cả nước.

Ngoài ra, báo cáo cũng đưa ra chỉ số thu nhập của từng địa phương giai đoạn từ 2016 – 2020. Đây là một trong những chỉ số để tính chỉ số phát triển con người HDI. Chỉ số thu nhập được tính thông qua chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người theo sức mua tương đương. Chỉ số thu nhập cả nước năm 2020 đạt 0,66, bình quân tăng 1,57%/năm.

Từ năm 2016-2020, chỉ số thu nhập của Ninh Thuận tăng dần qua các năm và nằm trong khoảng từ 0,5 - 0,7. Cụ thể, năm 2016, chỉ số thu nhập của Ninh Thuận là 0,581 và đến năm 2020, chỉ số thu nhập của tỉnh đã tăng lên 0,666 và xếp thứ 29/63 tỉnh thành.

https://cafef.vn/chi-trong-vong-5-nam-dia-phuong-nay-da-tang-16-bac-tren-bang-xep-hang-grdp-quy-doi-binh-quan-dau-nguoi-20220801062401926.chn

Anh Ngọc

Tổ Quốc

Trở lên trên