MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP HCM: Giai đoạn 2011-2015 có 36.454 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

07-01-2014 - 22:25 PM |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, với 210.155 ha diện tích đất tự nhiên, đến năm 2020, TP Hồ Chí Minh có 82.022 ha đất nông nghiệp, trong đó 3.000 ha đất trồng lúa, 18.463 ha đất trồng cây lâu năm, 35.156 ha đất rừng phòng hộ; 2.149 ha đất rừng sản xuất, 10.702 ha đất nuôi trồng thủy sản...

Đến 2020, TP. Hồ Chí Minh có 127.933ha đất phi nông nghiệp, chiếm 60,9% tổng diện tích tự nhiên của Thành phố. Trong đất phi nông nghiệp, nhiều nhất là đất phát triển hạ tầng với 32.677 ha, sau đó là đất ở tại đô thị 24.690 ha, đất khu công nghiệp 6.601 ha.

TP. Hồ Chí Minh cũng có diện tích đất đô thị lớn 67.101 ha, đất khu bảo tồn 35.000 ha. Trong giai đoạn 2011-2015, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 36.454 ha.

TPHCM cũng được xác định là đô thị văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn đối với khu vực và cả nước. Trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á.


Lan Anh

ngatt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên