MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Chung yêu cầu bố trí cán bộ các sở, ngành làm việc sáng thứ 7

25-02-2017 - 10:53 AM | Xã hội

Theo Chủ tịch Chung, sáng thứ 7 là ngày nghỉ nên đây là thời điểm thuận lợi để người dân và doanh nghiệp đi làm thủ tục hành chính.

Tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 2/2017, Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung đã nhấn mạnh việc đồng tình với quy định tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Theo ông Chung, mục đích của việc làm sáng thứ 7 là để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Thêm vào đó, sáng thứ 7 là ngày nghỉ nên đây là thời điểm thuận lợi để người dân và doanh nghiệp đi làm thủ tục hành chính.

"Thành phố lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ", ông Chung nêu rõ.

Chủ tịch Chung giao Sở Nội vụ Hà Nội nghiên cứu để có quy định một cách rõ ràng, minh bạch về lương, chế độ đối với cán bộ, công chức làm việc sáng thứ 7 bảo đảm đúng quy định và khuyến khích cán bộ.

Đồng thời, các đơn vị cần phải công khai lịch làm việc sáng thứ 7 một cách cụ thể để người dân biết và đến làm việc.

Văn phòng UBND thành phố đề nghị, đôn đốc các cơ quan báo chí của Hà Nội tuyên tuyền về quy định làm việc vào sáng thứ 7; công khai niêm yết lịch làm việc của các cơ quan với người dân.

Trước đó, theo quyết định 58/2010, Hà Nội quy định thủ trưởng các cơ quan đơn vị quyết định số lượng thủ tục hành chính theo thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết vào thứ 7 hàng tuần căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện cơ quan.

Tuy nhiên, điều này dẫn đến sự không đồng bộ giữa các cơ quan, một số nơi chưa thực hiện nghiêm yêu cầu làm việc vào thứ 7.

Cũng tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng đã trình bày dự thảo Quyết định về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, một số nội dung mới so với Quyết định số 58 là về đối tượng điều chỉnh sẽ gồm các tổ chức hành chính trực thuộc Sở, cơ quan ngang Sở; Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở quyết định về làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Phạm vi áp dụng gồm toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị triển khai đều tổ chức tiếp nhận, giải quyết sáng thứ 7 hàng tuần; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước...

Theo Hoàng Đan

Trí thức trẻ

Trở lên trên