MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch tỉnh Bình Định: 'Thay thế cán bộ không dám làm, né tránh'

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Định yêu cầu rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ không đáp ứng yêu cầu công việc…

Ngày 5/6, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có ý kiến chỉ đạo một số nội dung liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã.

Chủ tịch tỉnh Bình Định: 'Thay thế cán bộ không dám làm, né tránh' - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Trương Định

Theo đó, ông Tuấn yêu cầu Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với cấp xã.

Bên cạnh đó, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức theo đúng quy định của pháp luật; rà soát lại đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã trước khi luân chuyển phải thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Yêu cầu tổ chức đánh giá chất lượng cán bộ, công chức cấp xã sau khi được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nhất là năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm gắn với công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phân bổ nguồn lực và nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, tuân thủ các quy chế, quy định; thúc đẩy và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung…

Đặc biệt, đối với UBND các xã, phường, thị trấn, người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Định yêu cầu phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể theo tuần, tháng, quý, năm và triển khai thực hiện hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ông Tuấn yêu cầu cán bộ, công chức phải có tâm huyết, đồng lòng xây dựng xã, phường, thị trấn văn minh, xanh, sạch, đẹp, thành nơi đáng sống; làm cho dân giàu, chính quyền cơ sở vững mạnh, được nhân dân tin yêu.

Cán bộ, công chức cấp xã phải tăng cường tính tiên phong, gương mẫu; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, chuẩn mực trong giao tiếp với công dân và tổ chức; không có các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân.

Cụ thể hóa, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm , bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý kịp thời, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân.

Chủ tịch tỉnh Bình Định cũng yêu cầu rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ không đáp ứng yêu cầu công việc; xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung...

Theo Trương Định

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên