MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuẩn bị giảm hệ số rủi ro đối với một số phân khúc cho vay bất động sản?

23-04-2023 - 23:19 PM | Tài chính - ngân hàng

Chuẩn bị giảm hệ số rủi ro đối với một số phân khúc cho vay bất động sản?

Ngân hàng Nhà nước đang sửa đổi, bổ sung quy định hệ số rủi ro để hỗ trợ phát triển đổi với nền công nghiệp quốc gia, khuyến khích cho vay các dự án nhà ở xã hội.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định về việc quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong đó, Dự thảo sửa đổi, bổ sung hệ số rủi ro đối với tài sản là khoản phải đòi của chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại quốc gia khác, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài, ngân hàng được chuyển giao bắt buộc.

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung quy định về tính giá trị số dư của khoản phải đòi; quy định về xác định hệ số rủi ro tín dụng của tổ chức tài chính; quy định về xác định hệ số rủi ro tín dụng của khoản phải doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước cũng làm rõ quy định về thời điểm để xác định lại tỷ lệ bảo đảm đối với của khoản phải đòi được bảo đảm bằng bất động sản (LTV). Bổ sung quy định để khuyến khích cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ. Bổ sung quy định về hệ số rủi ro đối với khoản cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản khu công nghiệp.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung quy định hệ số rủi ro để hỗ trợ phát triển đổi với nền công nghiệp quốc gia. Theo đó, hệ số rủi ro tín dụng 200% được áp dụng đối với tài sản là khoản cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản. Trường hợp đối với tài sản là khoản cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản khu công nghiệp, hệ số rủi ro tín dụng là 160%.

NHNN cũng bổ sung quy định hệ số rủi ro áp dụng cho khoản cho vay thế chấp nhà ở theo Tỷ lệ bảo đảm (LTV) và Tỷ lệ thu nhập (DSC) đối với khoản cho vay mua nhà ở xã hội , mua nhà ở theo các chương trình dự án hỗ trợ của Chính phủ.

Chẳng hạn, các khoản vay mua nhà ở xã hội có LTV từ 100% trở lên và DSC trên 35% thì hệ số rủi ro chỉ ở mức 50%, trong khi các khoản vay thế chấp nhà ở khác là 100%.

NHNN cho biết, theo quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN hệ số rủi ro đối với khoản phải đòi được bảo đảm toàn bộ bằng nhà ở (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai), quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất của bên vay và đáp ứng một trong các điều kiện sau cụ thể (các điều kiện: (i) Là khoản cho vay để phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (ii) Là khoản cho vay cá nhân để khách hàng mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ; (iii) Là khoản cho vay cá nhân để khách hàng mua nhà ở mà số tiền thỏa thuận cho vay/mức cho vay tại hợp đồng tín dụng dưới 1,5 tỷ đồng. Mỗi khách hàng chỉ được áp dụng hệ số rủi ro này cho 1 khoản vay) là 50%.

Do đó, Dự thảo sửa đổi để khuyến khích cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ, phù hợp với chỉ và phù hợp với quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Chuẩn bị giảm hệ số rủi ro đối với một số phân khúc cho vay bất động sản? - Ảnh 1.

Minh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên