MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) báo lãi quý 4 giảm 94% so với cùng kỳ, thấp nhất trong hơn 7 năm

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) báo lãi quý 4 giảm 94% so với cùng kỳ, thấp nhất trong hơn 7 năm

Cả năm 2022, VCSC hoàn thành 97% mục tiêu doanh thu nhưng chưa tới 46% mục tiêu lợi nhuận.

CTCK Bản Việt (VCSC, mã chứng khoán: VCI) công bố báo cáo tài chính quý 4/2022. Doanh thu hoạt động giảm 30% so với cùng kỳ xuống 796 tỷ đồng, đáng chú ý là doanh thu tư vấn tài chính giảm 97% từ 233 tỷ xuống còn 7 tỷ đồng.

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) báo lãi quý 4 giảm 94% so với cùng kỳ, thấp nhất trong hơn 7 năm - Ảnh 1.

Hoạt động tự doanh cũng không mấy tích cực khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm 26% còn 369 tỷ đồng. Trong khi đó, lỗ tự doanh FVTPL 400 tỷ đồng, tăng 82%. Như vậy, tựu chung VCSC lỗ ròng FVTPL 31 tỷ đồng.

Mảng môi giới của VCSC vẫn giữ được phong độ như cùng kỳ, doanh thu chỉ giảm nhẹ 2% xuống 210 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ có sự đi lùi. Doanh thu mảng này đạt 162 tỷ đồng, giảm 11% so với quý 4/2021. Tính tới cuối năm 2022, dư nợ cho vay margin và phải thu của VCSC có giá trị 5.279 tỷ đồng, giảm 2.422 tỷ so với đầu năm và giảm hơn 1.330 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý 3/2022.

Doanh thu tài chính giảm mạnh 83% xuống còn chưa tới 3 tỷ đồng, ngược lại chi phí tài chính lại tăng mạnh 70% lên 230 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận khoản chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái và chưa thực hiện gần 106 tỷ đồng.

Kết quả, VCSC lãi sau thuế 28 tỷ đồng, giảm tới 94% so với con số 467 tỷ đồng của quý 4/2021. Đây cũng là mức lãi thấp nhất trong vòng hơn 7 năm mà công ty đạt được, kể từ quý 3/2015.

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) báo lãi quý 4 giảm 94% so với cùng kỳ, thấp nhất trong hơn 7 năm - Ảnh 2.

Giá trị chứng khoán niêm yết VCSC nắm giữ trong danh mục FVTPL cuối quý 4 có giá trị ghi sổ 667 tỷ đồng, giảm 308 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó, giá trị thị trường các khoản đầu tư chứng khoán niêm yết cuối quý 4 đạt 665 tỷ đồng. Riêng trong quý 4, VCSC đã bán gần hết cổ phiếu KDH (từ 154 tỷ xuống 1 tỷ đồng).

Trong khi đó, danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) cũng giảm 885 tỷ đồng giá trị ghi sổ so với đầu năm, chủ yếu do không còn nắm giữ MWG, HDG, bán ra VPB (giảm 470 tỷ trong quý 4) và mua vào MSN.

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) báo lãi quý 4 giảm 94% so với cùng kỳ, thấp nhất trong hơn 7 năm - Ảnh 3.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu hoạt động của VCSC giảm 15% xuống còn 3.156 tỷ đồng. LNST đạt 869 tỷ đồng, giảm 42% so với thực hiện trong năm 2021. Năm nay VCSC đặt kế hoạch doanh thu hoạt động 3.240 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy sau 12 tháng, công ty hoàn thành 97% mục tiêu doanh thu và chỉ chưa tới 46% mục tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCI chốt phiên 17/1 ở mức 29.900 đồng/cổ phiếu

Phương Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên