MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán BIDV (BSC): Lợi nhuận trước thuế quý 1 tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023

Chứng khoán BIDV (BSC): Lợi nhuận trước thuế quý 1 tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023

Năm 2024, BSC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng. Như vậy, tính riêng quý I/2024, BSC đã hoàn thành gần 31% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC - mã BSI) vừa công bố báo cáo tài chính Quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 171,6 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, các chỉ số kinh doanh khác đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong kỳ, hoạt động môi giới và cho vay ghi nhận doanh thu đạt 205,7 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 135,9 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 38% và 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Chiếm tỷ trọng lớn trong lợi nhuận Q1.2024 của BSC đến từ hoạt động đầu tư với hơn 124 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ 2023.

Tính đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của BSC đã đạt mức hơn 10.564 tỷ đồng, tăng 27% so với cuối năm ngoái. Bên cạnh đó dư nợ cho vay tính tới thời điểm 31/3/2024 đạt gần 5.499 tỷ, tăng 28% so với cuối năm 2023.

photo-1713522382797

Kết thúc quý I/2024, BSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 351,7 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 171,6 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023.

Mới đây, BSC công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 23/4. Theo đó, BSC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng. Như vậy, tính riêng quý I/2024, BSC đã hoàn thành gần 31% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Kim Ngân

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên