MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán BSC báo lãi gần 18 tỷ trong quý 1 - tăng 130%

Tại thời điểm cuối quý, tiền và tương đương tiền của BSI giảm từ 146 tỷ xuống 85 tỷ; các khoản cho vay (cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán) giảm từ 632 tỷ xuống 545 tỷ

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã: BSI) đã công bố BCTC quý 1/2016.

Tổng doanh thu hoạt động của công ty tăng 22% so với cùng kỳ, đạt gần 93,5 tỷ đồng, trong đó lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ/lãi tăng từ mức 20 tỷ trong quý 1/2015 lên gần 32 tỷ trong quý này; lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng từ 20 tỷ lên 23,2 tỷ. Trong khi đó, doanh thu môi giới ở mức tương đương cùng kỳ, đạt 26 tỷ. Doanh thu tư vấn giảm nhẹ, đạt 7,7 tỷ đồng.

Đi cùng với sự tăng trưởng của doanh thu hoạt động là sự tăng lên của chi phí hoạt động, nhưng mức tăng chỉ 11%. Chi phí tài chính (lãi vay) giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Do đó, BSI đạt 17,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2016 – tăng 130% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý, tiền và tương đương tiền của BSI giảm từ 146 tỷ xuống 85 tỷ; các khoản cho vay (cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán) giảm từ 632 tỷ xuống 545 tỷ và các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ là 701 tỷ (chủ yếu là trái phiếu với giá trị 410 tỷ đồng) - giảm hơn 300 tỷ so với đầu năm.

Tương ứng, các khoản vay ngắn hạn của BSI cũng giảm từ 1.170 tỷ còn hơn 400 tỷ. Tổng tài sản của công ty giảm 836 tỷ đồng.

Mai Linh

BSC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên