MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán BSC trình ĐHCĐ phương án triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, tăng VĐL lên tối thiểu 1.000 tỷ đồng

Hiện vốn điều lệ của BSC gần 930 tỷ đồng, chưa đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm.

Ngày 15/9 vừa qua CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC – mã chứng khoán BSI) đã chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian thực hiện từ 22/9 đến 9/10/2017. Chứng khoán BSC cũng đã công bố nội dung những tờ trình gửi đến ĐHCĐ thông qua lấy ý kiến bằng văn bản.

Tờ trình triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm

Chứng quyền có bảo đảm là 1 sản phẩm của thị trường chứng khoán, cho phép người nắm giữ có quyền mua hoặc bán một tài sản cơ sở với giá được định trước tại ngày đáo hạn.

Chứng quyền có bảo đảm là 1 sản phẩm mang đặc tính đòn bẩy khá lớn, có khả năng thu hút nhiều nhà đầu tư do chi phí để sở hữu chứng quyền bảo đảm khá thấp so với giá trị chứng khoán cơ sở nhưng nhà đầu tư có thể nhận được một khoản lợi nhuận tương đương nắm giữ chứng khoán cơ sở.

BSC gần như đáp ứng được các điều kiện chào bán chứng quyền có bảo đảm (thiếu điều kiện vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 1.000 tỷ đồng trở lên theo BCTC năm đã được kiểm toán gần nhất và BCTC bán niên đã soát xét).

Hiện vốn điều lệ BSC gần 930 tỷ đồng, do vậy song song với việc xin ý kiến cổ đông về việc tham gia chào bán chứng quyền có bảo đảm, BSC cũng cần xin ý kiến cổ đông về việc phát hành tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 1.000 tỷ đồng để đáp ứng đủ điều kiện.

Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ

Phát hành 4,65 triệu cổ phiếu trả cổ tức

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong năm 2017 để đảm bảo nguồn vốn hoạt động kinh doanh. Cụ thể, BSC dự kiến phát hành gần 14,65 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 930 tỷ đồng hiện tại lên 1.076 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành 15,75%.

Trong số đó, BSC phát hành 4,65 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5%, giá trị phát hành theo mệnh giá 46,5 tỷ đồng. nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC kiểm toán đến thời điểm 30/6/2017. Thời gian phát hành trong năm 2017.

Phát hành 10 triệu cổ phiếu chào bán thông qua hình thức đấu giá

Bên cạnh đó BSC cũng dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá. Giá trị phát hành theo mệnh giá 100 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành 10,75%. Số tiền thu về để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Giá khởi điểm đấu giá 10.000 đồng/cổ phần.

Trường hợp công ty không chào bán hết được số cổ phần dự kiến, sẽ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lực chọn nhà đầu tư khác và thực hiện phân phối hết cho các nhà đầu tư với giá chào bán không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất trong đợt chào bán ra công chúng.

Tổng số tiền thu về tối thiểu 100 tỷ đồng sẽ dùng cho hoạt động chứng quyền có đảm bảo.

Dự kiến sau phát hành cả cổ phiếu trả cổ tức và chào bán ra công chúng, BSC sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 930 tỷ đồng hiện nay lên 1.076 tỷ đồng.

Tài liệu ĐHCĐ

Nam Sơn

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên