MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán FPT (FTS) báo lãi trước thuế 225 tỷ đồng nửa đầu năm, đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

LNST riêng quý 2/2019 của Chứng khoán FPT đạt trên 102 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ.

CTCP Chứng khoán FPT (mã chứng khoán FTS) công bố báo cáo tài chính quý 2/2019 với kết quả lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động cả quý đạt 140 tỷ đồng, tăng 24,2% so với quý 2 năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu quý này, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán giảm gần một nửa, còn 23 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính cũng giảm 1,5 tỷ đồng, xuống còn hơn 7,5 tỷ đồng.

Trong khi đó lãi từ các tài sản tài chính lại tăng đột biến lên hơn 60,5 tỷ đồng, trong đó có hơn 58 tỷ đồng là chênh lệch tăng do đánh giá lại các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ. Trên BCTC ghi nhận, riêng khoản đầu tư vào May Sông Hồng (MSH) mang lại khoản chênh lệch tăng hơn 375 tỷ đồng so với giá mua.

Doanh thu tài chính trong quý đạt hơn 9,2 tỷ đồng, tăng 3,8 tỷ đồng so với cùng kỳ - là khoản dự thu cổ tức, lãi tiền gửi được nhận.

Kết quả, quý 2 Chứng khoán FPT báo lãi trước thuế 113 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 102,1 tỷ đồng, tăng 72% so với quý 2 năm ngoái.

Chứng khoán FPT (FTS) báo lãi trước thuế 225 tỷ đồng nửa đầu năm, đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động đạt 282,2 tỷ đồng, tăng 24,6% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 225,6 tỷ đồng, hoàn thành và vượt nhẹ so với chỉ tiêu 220 tỷ đồng LNTT mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt 205,11 tỷ đồng, tăng trưởng 67,8% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm 2018.

Xem thêm BCTC quý 2/2019

Thái Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên