MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán FPT sẽ giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 18.000 đồng/cổ phiếu

Ngày giao dịch đầu tiên 13/1/2017.

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo chấp thuận cho CTCP Chứng khoán FPT (FPTS – mã chứng khoán FTS) được niêm yết toàn bộ 90.343.727 cổ phiếu trên HoSE với mã chứng khoán FTS. Ngày giao dịch đầu tiên 13/1/2017. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 18.000 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên +-20%.

Như vậy vốn hóa ngày lên sàn của Chứng khoán FPT trên 1.620 tỷ đồng.

Chứng khoán FPT là thành viên của Tập đoàn FPT, được cấp phép hoạt động năm 2007 với các nghiệp vụ kinh doanh môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh chứng khoán. Cơ cấu doanh thu của FPTS chủ yếu đến từ mảng cho vay và môi giới.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu mảng môi giới chứng khoán đạt 65,8 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tư vấn đạt trên 9,6 tỷ đồng, hoạt động lưu ký chứng khoán thu gần 5 tỷ đồng, lớn nhất vẫn là thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu, đạt trên 104 tỷ đồng trong số gần 200 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động. Lợi nhuận sau thuế 3 quý đầu năm thu về 111 tỷ đồng, trong đó riêng quý 3 lãi gần 31,5 tỷ đồng.

Với việc niêm yết cổ phiếu lần này, FPTS góp tên vào danh sách 22 cổ phiếu chứng khoán đang niêm yết trên 2 sở.

Mai Nguyễn

HSX

Trở lên trên