MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán HSC (HCM) chi hơn 213 tỷ đồng trả nốt cổ tức còn lại năm 2019

Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 10/7/2020 tới đây.

Ngày 10/7 tới đây CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Chứng khoán HSC - mã chứng khoán HCM) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 700 đồng. Thời gian thanh toán 31/7/2020.

Như vậy với hơn 305 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Chứng khoán HSC sẽ chi khoảng 213 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết thúc năm 2019 Chứng khoán HSC đạt 1.560 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động, giảm 33,6% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế giảm 36% so với năm 2018, còn 433 tỷ đồng. EPS đạt 1.596 đồng.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó chia cổ tức tỷ lệ 12%. Trước đó công ty đã tạm ứng 5% cổ tức bằng tiền vào đầu năm 2020, số còn lại thanh toán nốt trong đợt này.

Năm 2020 Chứng khoán HSC đặt mục tiêu đạt gần 1.298 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với năm 2019, trong đó dự đoán doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 655 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế gần 567 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 453,5 tỷ đồng, tăng 5% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 12% bằng tiền mặt.

Thanh Mai

Tổ Quốc

Trở lên trên