MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Rồng Việt đạt 138 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 38,34% kế hoạch lợi nhuận năm

Rồng Việt đạt hơn 111 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2017, tăng 126% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) cho biết, trong năm 2017, doanh thu của Rồng Việt 366 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 138 tỷ đồng, vượt 38,34% kế hoạch 2017 (100 tỷ đồng) và vượt 125% so với kết quả thực hiện được năm 2016 (61,3 tỷ đồng).

Trong đó, doanh thu từ Dịch vụ chứng khoán chiếm 41,96%, tăng 32,48% so với năm trước; Đầu tư tài chính chiếm 27,36%, tăng 98,36% so với năm trước; Kinh doanh môi giới chiếm 23,78%, tăng 77,45% so với năm trước.

Cuối 2017, VDS đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 910 tỷ đồng.  Dự kiến Rồng Việt tiếp tục đặt mục tiêu tăng vốn lên mức 1.000 tỷ đồng thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2018 (Thời gian thực hiện: tháng 04/2018, sau khi Đại hội cổ đông thường niên thông qua). 

Ban lãnh đạo cho biết, mục tiêu này một mặt nhằm đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý để thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ phái sinh cung cấp cho thị trường, giúp củng cố vững vàng nền tảng tài chính cho sự phát triển của Rồng Việt trong giai đoạn tới. Theo đó, Rồng Việt sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược để tăng vốn lên từ 1.200 đến 1.300 tỷ đồng.  

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Rồng Việt sự kiến sẽ trình xin Đại hội phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên Rồng Việt tỷ lệ khoảng 3% vốn điều lệ mới. Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 04/2018.


Hoàng Trung

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên