MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quý 4 bất ngờ lãi cao giúp Xi măng Sài Sơn (SCJ) thoát án hủy niêm yết

24-02-2018 - 08:44 AM | Doanh nghiệp

Khoản lãi lớn trong quý 4 có lẽ Xi măng Sài Sơn (SCJ) cũng không ngờ đến bởi năm 2017 công ty dự kiến lỗ hơn 32 tỷ đồng.

Công ty CP Xi măng Sài Sơn (mã SCJ) đã công bố BCTC quý 4/2017 với con số lãi cao bất ngờ giúp SCJ xóa lỗ 9 tháng đầu năm và bám trụ lại sàn niêm yết.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 304 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 59,4 tỷ đồng cùng kỳ, lãi gộp đạt hơn 51 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ đạt gần 1,7 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí Xi măng Sài Sơn báo lãi quý 4 lên tới hơn 44 tỷ đồng khả quan hơn rất nhiều so với khoản lỗ 3,7 tỷ đồng cùng kỳ và đánh dấu quý đầu tiên có lãi trở lại sau khi lỗ liên tiếp 5 quý trước đó.

Nhờ kết quả kinh doanh khả quan trong quý 4 mà cục diện cả năm của công ty thay đổi lớn, doanh thu thuần đạt 452 tỷ đồng tăng 100,3% so với cùng kỳ, LNST đạt 6,2 tỷ đồng trong khi năm 2016 lỗ gần 2 tỷ đồng. Trước đó vào năm 2015 SCJ cũng đã lỗ hơn 5 tỷ đồng và hồi đầu năm công ty cũng đã rất bi quan khi dự kiến sẽ lỗ nặng tới 32,66 tỷ đồng – Như vậy khoản lãi quý 4 giúp SCJ có lãi cả năm đồng thời giúp công ty sẽ ở lại sàn niêm yết HNX.

Quý 4 bất ngờ lãi cao giúp Xi măng Sài Sơn (SCJ) thoát án hủy niêm yết - Ảnh 1.


Thùy Dương

HNX

Trở lên trên