MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN): Năm đầu tiên sau cổ phần hóa lãi sau thuế 255 tỷ đồng

22-02-2018 - 14:24 PM | Doanh nghiệp

Riêng quý 4 Tổng công ty Dược Việt Nam lãi sau thuế 66,6 tỷ đồng.

Tổng công ty Dược Việt Nam (mã chứng khoán DVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017 với kết quả doanh thu thuần trong quý đạt 1.844 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu từ sau cổ phần hóa lên trên 6.800 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt được riêng trong quý 4 trên 66,6 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế từ sau cổ phần hóa kên 255,6 tỷ đồng. Năm tài chính đầu tiên sau cổ phần hóa của Dược Việt Nam được tính từ 8/12/2016 đến hết ngày 31/12/2017.

Tính đến hết nam 2017, tiền và các khoản tương đương tiền còn hơn 950 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với thời điểm đầu kỳ Trong đó tiền mặt tại quỹ chỉ hơn 10 tỷ đồng, còn lại là tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn khác nhau. Lượng hàng tồn kho đến cuối năm cũng tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm, lên gần 1.600 tỷ đồng, chủ yếu do tăng tồn kho hàng hóa.

Tổng cộng tài sản công ty tính đến 31/12/2017 đạt gần 6.400 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả 3.855 tỷ đồng trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 1.571 tỷ đồng và vay nợ tài chính dài hạn 45,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 2542 tỷ đồng trong đó vốn góp chủ sở hữ 2.370 tỷ đồng.  

Mai Nguyễn

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên