MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Rồng Việt đặt kế hoạch 120 tỷ đồng LNTT, phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Năm 2019 Chứng khoán Rồng Việt sẽ giảm kỳ vọng vào hoạt động đầu tư tự doanh.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC – mã chứng khoán VDS) vừa thông qua phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng số lượng dự kiến phát hành là 500.000 trái phiếu. Giá chào bán bằng 100% mệnh giá. Thời gian phát hành trong quý 1,2/2019. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm kể từ ngày phát hành.

Chứng khoán Rồng Việt cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 trong đó xác định sẽ giảm bớt kỳ vọng vào hoạt động đầu tư tự doanh – đây là mảng có vốn chịu tác động rất lớn từ biến động thị trường. VDSC sẽ tập trung cho các mảng hoạt động dịch vụ như dịch vụ chứng khoán, môi giới, ngân hàng đầu tư.

Về mục tiêu cơ bản, phấn đấu đạt từ 120 đến 140 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Thị phần kinh doanh môi giới toàn thị trường phấn đấu đạt 2,14% đến 2,2%. 

Chứng khoán Rồng Việt đặt kế hoạch 120 tỷ đồng LNTT, phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi - Ảnh 1.

Trong năm 2019 VDSC sẽ giảm bớt giá trị danh mục đầu tư xuống còn bình quân khoảng 200 – 250 tỷ đồng so với mức dự kiến khoảng 300 tỷ đồng vào cuối năm 2018. Phấn đấu doanh thu tự doanh cả năm đạt từ 50 đến 55 tỷ đồng.

Mạnh Linh

Tài chính Plus

Trở lên trên