MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi trăm tỷ trong quý 2, hoàn thành 76% mục tiêu lợi nhuận sau nửa năm

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi trăm tỷ trong quý 2, hoàn thành 76% mục tiêu lợi nhuận sau nửa năm

Dư nợ cho vay margin và UTTB của VDSC đạt 2.409 tỷ đồng vào cuối quý 2, tăng 113 tỷ đồng so với đầu năm.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã: VDS) vừa công bố BCTC riêng quý 2/2023 ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối tích cực nhờ diễn biến hồi phục của thị trường chung.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi trăm tỷ trong quý 2, hoàn thành 76% mục tiêu lợi nhuận sau nửa năm - Ảnh 1.

Nguồn BCTC VDSC quý 2/2023

Cụ thể, trong quý 2 , tổng doanh thu hoạt động đạt 188 tỷ đồng, tăng 26% so với quý 2/2022, phần lớn do khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) ghi nhận 48 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 20 tỷ đồng. Ngược lại, lãi từ cho vay hay doanh thu môi giới đều sụt giảm

Trong khi chi phí hoạt động ghi nhận 28 tỷ đồng, giảm tới 93% so với cùng kỳ, dẫn đến Công ty báo lãi thuế gần 129 tỷ đồng trong quý 2, cùng kỳ năm trước lỗ 268 tỷ đồng. Nguyên nhân nhờ khoản hoàn nhập hơn 91 tỷ đồng từ chi phí đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư FVTPL đã trích lập. Hồi quý 2/2022, VDSC phải trích lập 209 tỷ đồng khoản mục này khiến chi phí tăng vọt.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu hoạt động của Công ty đạt 327 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2022. Chi phí hoạt động giảm mạnh giúp VDSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 206 tỷ đồng. LNST đạt 161 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 129 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6/2023, danh mục FVTPL của VDSC giá trị 1.227 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu nắm giữ gồm các mã DBC của Dabaco (giá gốc 213 tỷ, đang lỗ gần 41 tỷ đồng), ACB (giá gốc 81 tỷ đồng), CTG của ViettinBank (giá gốc 69 tỷ, đang lỗ hơn 6 tỷ đồng), KDC của Kido (giá gốc 51 tỷ đồng), TCB của Techcombank (giá gốc 47 tỷ, đang lỗ 15 tỷ đồng), QNS của Đường Quảng Ngãi (giá gốc 75 tỷ, đang lãi 16 tỷ đồng)...

Ngoài ra, công ty nắm 577 tỷ đồng trái phiếu, chủ yếu là trái phiếu chưa niêm yết.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi trăm tỷ trong quý 2, hoàn thành 76% mục tiêu lợi nhuận sau nửa năm - Ảnh 2.

Nguồn BCTC VDSC quý 2/2023

Năm 2023, VDSC lên kế hoạch với chỉ tiêu doanh thu 890 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 270,8 tỷ đồng. Do với mục tiêu đề ra, công ty chứng khoán này đã hoàn thành 76% kế hoạch sau nửa chặng đường.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi trăm tỷ trong quý 2, hoàn thành 76% mục tiêu lợi nhuận sau nửa năm - Ảnh 3.

Cuối quý 2, tổng tài sản của VDSC đạt 4.470 tỷ đồng, tăng 229 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả gần 2.233 tỷ đồng, với 561 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 2.237 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay margin và UTTB của công ty đạt 2.409 tỷ đồng vào cuối quý 2, tăng 113 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó riêng dư nợ margin đạt 2.013 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên 17/7, thị giá VDS đạt 15.400 đồng/cp, tăng 110% so với đầu năm.

Phương Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên