MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán SSI: Lãi sau thuế công ty mẹ tăng gấp 2,6 lần trong quý 4/2021, dư nợ margin đạt kỷ lục gần 23.000 tỷ đồng

Chứng khoán SSI: Lãi sau thuế công ty mẹ tăng gấp 2,6 lần trong quý 4/2021, dư nợ margin đạt kỷ lục gần 23.000 tỷ đồng

Chứng khoán SSI dẫn đầu thị trường về mảng cho vay ký quỹ, với dư nợ cuối quý đạt mức kỷ lục 22.716 tỷ đồng. Doanh thu từ mảng cho vay và phải thu đạt 556 tỷ đồng, tăng trưởng 261% so với quý 4/2020.

Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh BCTC riêng quý 4/2021 và cả năm 2021.

Ghi nhận, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 4/2021 đạt lần lượt 2.681 tỷ đồng và 1.264 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ vào mức 1.012 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 7.773 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.327 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 72% và 113% so với cùng kỳ năm 2020.

Các lĩnh vực kinh doanh đều ghi nhận kết quả kinh doanh tốt, trong đó dịch vụ chứng khoán, nguồn vốn và kinh doanh tài chính cũng như hoạt động đầu tư là các lĩnh vực có đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu của Công ty. Cụ thể:

+ Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 794 tỷ đồng trong quý 4, tăng trưởng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng tài khoản mở mới tại SSI đã tăng 53% so với quý trước và tăng 379% so với cùng kỳ năm ngoái.

+ Công ty cũng dẫn đầu thị trường về mảng cho vay ký quỹ, với dư nợ cuối quý đạt mức kỷ lục 22.716 tỷ đồng, xấp xỉ ngưỡng 1 tỷ USD. Doanh thu từ mảng cho vay và phải thu đạt 556 tỷ đồng, tăng trưởng 261% so với quý 4/2020.

+ Cùng với đó, doanh thu từ dịch vụ ngân hàng đầu tư trong quý tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 28,2 tỷ đồng.

+ Doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính đạt 220 tỷ đồng, chiếm 8,2% doanh thu Công ty. Hoạt động đầu tư ghi nhận 1.070 tỷ đồng doanh thu, chiếm 40% tổng doanh thu và tăng trưởng 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/12/2021, Công ty có tổng tài sản đạt 50.359 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 13.887 tỷ đồng.

Mới đây, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Giám đốc Tài chính Công ty chứng khoán SSI cho biết lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2021 của SSI ước đạt 3.350 tỷ đồng. Đây là mức kỷ lục lợi nhuận của SSI trong 21 năm hoạt động.

Thông tin liên quan, HĐQT SSI vừa công bố Nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phần chào bán tối đa là gần 995 triệu đơn vị với giá dự kiến 15.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 2 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phiếu mới, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng lên mức 14.921 tỷ đồng.

Chứng khoán SSI: Lãi sau thuế công ty mẹ tăng gấp 2,6 lần trong quý 4/2021, dư nợ margin đạt kỷ lục gần 23.000 tỷ đồng - Ảnh 1.
https://cafef.vn/chung-khoan-ssi-lai-sau-thue-cong-ty-me-tang-gap-26-lan-trong-quy-4-2021-du-no-margin-dat-ky-luc-gan-23000-ty-dong-20220119231853791.chn

Phương Linh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên