MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) báo lãi sau thuế gần 2.000 tỷ đồng năm 2021, vượt 93% kế hoạch

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) báo lãi sau thuế gần 2.000 tỷ đồng năm 2021, vượt 93% kế hoạch

Trong đó lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 của Tập đoàn Bảo Việt đạt 552 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố báo cáo tài chính quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 10.044 tỷ đồng, tăng 3,6% so với doanh thu đạt được quý 4/2020. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt gần 10.100 tỷ đồng. Trừ các chi phí, Bảo Việt lỗ gộp gần 5 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong khi quý 4/2020 lãi gộp hơn 472 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 2.308 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ. Trong khi đó chi phí tài chính giảm được 87 tỷ đồng, xuống mức 328 tỷ đồng. Các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi hơn 14 tỷ đồng (giảm 29 tỷ đồng so với cùng kỳ). Tuy vậy chi phí bán hàng giảm được 177 tỷ đồng xuống còn 534 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 241 tỷ đồng xuống mức 836 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 Bảo Việt lãi trước thuế 663 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 552 tỷ đồng, tăng 4,7% so với số lãi 527 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) báo lãi sau thuế gần 2.000 tỷ đồng năm 2021, vượt 93% kế hoạch - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 37.301 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2020. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu thuần từ mảng bảo hiểm nhân thọ đạt 30.545 tỷ đồng và mảng bảo hiểm phi nhân thọ đạt 6.768 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính cả năm đạt 8.910 tỷ đồng, giảm 585 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy vậy chi phí tài chính cũng giảm được 783 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 1.058 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong năm đạt 7.851 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả, năm 2021 Tập đoàn Bảo Việt lãi trước thuế 2.367 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.989 tỷ đồng, tăng 20,5% so với số lãi 1.650 tỷ đồng đạt được năm 2020 và vượt đến 93% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 2.535 đồng. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cả nhất của công ty trong nhiều năm trở lại đây.

Giải trình về kết quả kinh doanh năm 2021, Tập đoàn Bảo Việt cho biết lợi nhuận cả năm tăng trưởng mạnh nhờ diễn biến sôi động và tích cực của thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán trong cả năm 2021 so với các giai đoạn năm 2020.

https://cafef.vn/tap-doan-bao-viet-bvh-bao-lai-sau-thue-gan-2000-ty-dong-nam-2021-vuot-93-ke-hoach-20220228110906934.chn

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên