MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Tân Việt (TVSI): LNST quý 3 giảm 50% so với cùng kỳ, giao dịch gần 179.000 tỷ đồng trái phiếu trong 9 tháng đầu năm 2022

Chứng khoán Tân Việt (TVSI): LNST quý 3 giảm 50% so với cùng kỳ, giao dịch gần 179.000 tỷ đồng trái phiếu trong 9 tháng đầu năm 2022

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của TVSI đạt 418 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2022, ghi nhận doanh thu sụt giảm 12% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 634 tỷ đồng. Trong đó, mảng tự doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu với lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 275 tỷ đồng, tăng 3%. Ngược lại, lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong quý 3 ghi nhận giảm 28% so với cùng kỳ xuống 107 tỷ đồng. Doanh thu môi giới cũng giảm 41% xướng còn 91 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 7% so với cùng kỳ năm trước lên 455 tỷ đồng, trong đó chi phí tự doạnh gấp 2,3 lần lên mức 84 tỷ đồng. Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm cũng tăng 82% lên 112 tỷ đồng.

Kết quả, TVSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm 59% so với cùng kỳ, đạt 75 tỷ đồng. Lãi sau thuế giảm 49% xuống còn 75 tỷ đồng, đây là mức lợi nhuận thấp nhất của công ty chứng khoán này kể từ quý 4/2020.

Chứng khoán Tân Việt (TVSI): LNST quý 3 giảm 50% so với cùng kỳ, giao dịch gần 179.000 tỷ đồng trái phiếu trong 9 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC quý 3/2022 của TVSI

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của TVSI đạt 2.345 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 418 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, TVSI đạt mục tiêu 2.484 tỷ đồng doanh thu và 704 tỷ đồng lợi nhuận, như vậy, sau 3 quý công ty đã hoàn thành 94% mục tiêu doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản của TVSI tại ngày 30/09 đạt hơn 9.709 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó tiền và tương đương tiền với giá trị 3.048 tỷ đồng. Dư nợ cho vay margin đạt 3.098 tỷ đồng, giảm gần 30% so với đầu năm.

Danh mục tài sản FVTPL tăng gấp đôi so với đầu năm, trái phiếu chưa niêm yết chiếm 1.731 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần đầu năm. Giá trị cổ phiếu TVSI nắm giữ cũng tăng mạnh từ 132 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng. Về giá trị giao dịch trong 9 tháng đầu năm, TVSI giao dịch hơn 213 tỷ đồng cổ phiếu song mua bán tới 179.000 tỷ đồng trái phiếu.

Chứng khoán Tân Việt (TVSI): LNST quý 3 giảm 50% so với cùng kỳ, giao dịch gần 179.000 tỷ đồng trái phiếu trong 9 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC quý 3/2022 của TVSI

Ngày 1/12 tới đây, TVSI sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm báo cáo về việc đã bầu ông Nguyễn Việt Cường vào vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty. Trước đó, TVSI đã bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 7/10/2022 thay thế cho ông Nguyễn Tiến Thành đã qua đời ngày 6/10. Đồng thời, Đại hội cũng dự kiến báo cáo về các biến cố của Công ty và các phương án ứng phó, thực hiện trong ngắn hạn và dài hạn.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng sẽ thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Ban kiểm soát của ông Trần Hữu Thành và bầu bổ sung thành viên khác.

Ngay đầu tháng 10 vừa qua, TVSI đã có thông báo tạm dừng nhận chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp đối với kênh bán trái phiếu trực tiếp; đồng thời tạm dừng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Phương Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên