MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ đông Cao su Quảng Nam bất ngờ đề nghị hủy niêm yết tự nguyện, chuyển sang giao dịch trên UpCOM

Cổ đông Cao su Quảng Nam bất ngờ đề nghị hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu VHG, chuyển sang giao dịch trên UpCOM để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Sáng 19/7/2016 CTCP Cao su Quảng Nam (mã chứng khoán VHG) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2017 (lần 2) với 33,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự (hoặc ủy quyền tham dự).

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình họp, trong đó ngoài các tài liệu gửi tới ĐHCĐ được công bố trước đó, còn bổ sung thêm một số nội dung theo đề nghị của Cổ đông về việc hủy niêm yết cổ phiếu VHG và chuyển giao dịch sang UpCOM.

ĐHCĐ đã thông qua tất cả các tờ trình gửi đến Đại hội bao gồm cả đề nghị hủy niêm yết cổ phiếu và chuyển giao dịch cổ phiếu VHG sang UpCOM.

Cụ thể, theo trao đổi từ các cổ đông, theo kế hoạch kinh doanh năm 2017 công ty đặt mục tiêu lỗ tiếp 200 tỷ đồng. Tiếp tục bị lỗ, theo quy định, cổ phiếu của công ty sẽ bị kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt, thời gian giao dịch sẽ bị rút ngắn còn 15 phút cuối phiên hoặc không được giao dịch.

Do vậy để đảm bảo quyền lợi cổ đông, công ty hủy niêm yết tự nguyên và đăng ký giao dịch trên sàn UpCOM để tránh việc cổ phiếu bị kiểm soát, giá tăng cao và thanh khoản cao.

Đại hội cũng đã tông qua việc bầu bổ sung bà Phạm Thị Mình Phượng làm Thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thị Thanh Hoa và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Thái Phương

Trí Thức Trẻ/VHG

Trở lên trên