MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ đông JVC tố lãnh đạo có dấu hiệu “rút ruột” tiền công ty

26-09-2018 - 10:14 AM | Doanh nghiệp

Một số cổ đông của JVC vừa có đơn gửi Bộ Công an đề nghị làm rõ hành vi sai phạm xảy ra tại công ty này như trích lập dự phòng khống, mua hoá đơn giả để chiếm đoạt tiền mặt...

Trong đơn gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Cục An ninh điều tra, một số cổ đông Công ty CP Thiết bị y tế Việt Nhật (mã JVC) yêu cầu làm rõ một số vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình quản trị công ty.

Cụ thể, về việc trích lập dự phòng các máy móc, thiết bị, trong Đại hội cổ đông thường niên JVC 2016 đã bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 với 5 thành viên HĐQT và 3 lãnh đạo ban giám đốc.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-3-2017, các cổ đông cho rằng ban giám đốc và HĐQT đã cố tình trích lập dự phòng các khoản mục máy móc, thiết bị hiện vẫn nằm trong kho của công ty hoặc đã bán cho các đối tác để thu tiền.

Cổ đông JVC tố lãnh đạo có dấu hiệu “rút ruột” tiền công ty - Ảnh 1.

Công ty báo cáo với cổ đông rằng các máy móc không có trong kho hoặc nợ khó đòi từ khách hàng nên không thu được tiền.

"Nhưng thực tế, ban lãnh đạo JVC nhiệm kỳ mới có thể đã bán máy móc cho khách hàng và thu tiền về để chia chác giữa các cá nhân với nhau, lợi dụng chức vụ quyền hạn để lấy tiền mặt của công ty... ảnh hưởng tới JVC và cổ đông góp vốn" - ông P.V.Tuy, cổ đông đang nắm giữ hơn 25.000 cổ phiếu JVC, đặt vấn đề.

Đồng thời, sau khi tìm hiểu thông tin, các cổ đông cho biết nhiều thành viên ban giám đốc và HĐQT còn thực hiện việc mua hàng loạt hoá đơn đầu vào giả để nhằm mục đích rút tiền mặt của công ty để chi tiêu cá nhân, hợp thức hoá các khoản chi khác. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của công ty, ảnh hưởng không nhỏ tới tài sản của công ty và các cổ đông góp vốn.

Theo ông P.V.Tuy, tại thời điểm công ty trích lập dự phòng, ông nắm giữ hơn 25.700 cổ phiếu JVC nhưng sau đó thấy công ty có nhiều biến động nên buộc phải bán cổ phiếu với thiệt hại khoảng 90% giá trị...

Trong đơn gửi cơ quan công an, các cổ đông đề nghị làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân giữ chức vụ quản lý, nhân viên của JVC. Các hành vi vi phạm như trích lập dự phòng khống các khoản thu từ máy móc để thu lợi bất chính; hành vi làm, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác (mua hoá đơn)... để chiếm đoạt tiền mặt của công ty.

"Xem xét, làm rõ vai trò, trách nhiệm của quỹ Dream Incubator (quỹ DI) vì quỹ này là người đề cử, bố trí, sắp xếp vị trí các thành viên HĐQT, ban giám đốc điều hành công ty - những người có vai trò quyết định các việc trích lập dự phòng, hoạt động kinh doanh, tài chính của công ty, gây thất thoát tài sản và ảnh hưởng cổ đông góp vốn" - ông P.V.Tuy kiến nghị trong đơn gửi Bộ Công an.

Cơ quan điều tra đã triệu tập thêm 4 kế toán của JVC để làm rõ. Trước đó, theo nguồn tin của Người Lao Động, cơ quan điều tra triệu tập 12 cá nhân lãnh đạo của JVC để củng cố, đối soát các thông tin tố giác về dấu hiệu sai phạm tại công ty này.

Theo L.Anh

Người Lao động

Trở lên trên