MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu PHP của Cảng Hải Phòng bị ngừng cho vay ký quỹ

Lý do là vì công ty đã chậm công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2016 quá 10 ngày làm việc.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc bổ sung cổ phiếu PHP của CTCP Cảng Hải Phòng vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ. Ngày có hiệu lực là 20/09/2016. Lý do là vì công ty đã chậm công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2016 quá 10 ngày làm việc.

Quyết định được đưa ra dựa trên quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/08/2011 của Chủ tịch UBCKNN.

Cổ phiếu PHP đã đi xuống trong vòng 1 tháng nay và đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/09 tại mức giá 19.200 đồng.


Diễn biến cổ phiếu PHP 1 tháng qua

Diễn biến cổ phiếu PHP 1 tháng qua

Mai Linh

HNX

Trở lên trên