MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

COMA18 (CIG): Năm 2020 lỗ 164 tỷ đồng – cao nhất trong lịch sử niêm yết

COMA18 (CIG): Năm 2020 lỗ 164 tỷ đồng – cao nhất trong lịch sử niêm yết

Tình hình kinh doanh của COMA 18 (CIG) kém khả quan trong suốt giai đoạn từ 2012 đến nay, doanh nghiệp hoặc lãi thấp hoặc lỗ.

Công ty Cổ phần COMA18 (mã CK: CIG) công bố BCTC quý 4/2020 và luỹ kế cả năm 2020.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần chỉ có 594 triệu đồng trong khi cùng kỳ cũng chỉ có doanh thu hơn 1 tỷ, giá vốn hàng bán lại tăng mạnh từ 638 triệu đồng lên hơn 30 tỷ đồng khiến COMA 18 lỗ gộp gần 30 tỷ đồng. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí và ghi nhận lãi hoạt động khác hơn 4 tỷ đồng CIG lỗ ròng 27,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ LNST đạt hơn 1 tỷ đồng.

COMA18 cho biết doanh thu trong kỳ là đến từ doanh thu cho thuê hạ tầng cụm công nghiệp và doanh thu phí nước thải tại Cụm công nghiệp Thanh Oai. Hiện công ty tạm thời dừng hoạt động xây lắp, cơ khí và nhà hàng do một thời gian dài hoạt động không hiệu quả. 

Công ty cho biết trước mắt để duy trì hoạt động và tận thu, công ty đã thực hiện cho thuê các mặt bằng dẫn đến thu nhập khác tăng và thực hiện đi vào khai thác các dự án KCN nhưng đang ở giai đoạn đầu do đó chưa có doanh thu trong giai đoạn này. Công ty ngày càng thực hiện quán triệt tiết kiệm mọi chi phí. Hiện nay toàn bộ nhân lực của công ty đang tập trung vào giai đoạn đầu của dự án khai thác hạ tầng KCN) dự án này hiện nay chưa phát sinh doanh thu).

Lũy kế cả năm 2020, CIG đạt gần 40 tỷ đồng doanh thu thuần cao gấp hơn 15 lần so với cùng kỳ và ghi lỗ hơn 164 tỷ đồng trong khi năm 2019 chỉ lỗ 853 triệu đồng. Năm 2020 CIG đặt mục tiêu doanh thu đạt 60 tỷ đồng và có lãi 10 tỷ đồng. Có thể thấy tình hình kinh doanh của CIG kém khả quan suốt từ năm 2012 đến nay khi mà mỗi năm doanh thu chỉ ở mức thấp, doanh nghiệp nếu không lỗ thì lợi nhuận cũng ở mức rất thấp.

COMA18 (CIG): Năm 2020 lỗ 164 tỷ đồng – cao nhất trong lịch sử niêm yết - Ảnh 1.
COMA18 (CIG): Năm 2020 lỗ 164 tỷ đồng – cao nhất trong lịch sử niêm yết - Ảnh 2.

Tính đến 31/12/2020 trong khi CIG có 142 tỷ đồng các khoản phải thu trong đó riêng tiền tạm ứng là 127 tỷ đồng tương ứng doanh nghiệp cũng có gần 141 tỷ đồng các khoản phải trả, phải nộp khác trong đó bao gồm cả BHXH, BHTN, BHYT, kinh phí công đoàn…

COMA18 (CIG): Năm 2020 lỗ 164 tỷ đồng – cao nhất trong lịch sử niêm yết - Ảnh 3.

Thuỳ Dương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên