MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đá Núi Nhỏ (NNC): Năm 2021 lãi 38 tỷ đồng – thấp nhất trong nhiều năm qua

Đá Núi Nhỏ (NNC): Năm 2021 lãi 38 tỷ đồng – thấp nhất trong nhiều năm qua

Do mỏ đá Núi Nhỏ đã hết hạn từ năm 2019 nên hiện đá tiêu thụ chủ yếu đá tồn và tận thu trong thời gian thực hiện công việc đóng cửa mỏ.

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã CK: NNC) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt gần 23 tỷ đồng giảm 74% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm gần hết doanh thu khiến lãi gộp chỉ còn 1,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 45 tỷ đồng lãi gộp của quý 4/2020.

Trong kỳ, doanh thu tài chính cũng giảm mạnh từ 9 tỷ đồng xuống còn hơn nửa tỷ đồng, khiến Đá Núi Nhỏ lỗ thuần 1,6 tỷ đồng. Nhờ 7,8 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác mà Đá Núi Nhỏ lãi sau thuế 7 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 48 tỷ đồng cùng kỳ 2020.

Đá Núi Nhỏ cho biết trong quý 4 giấy phép khai thác đá mỏ Núi nhỏ hết hạn vào cuối năm 2019, sản lượng đá tiêu thụ mỏ đá Núi Nhỏ chủ yếu đá tồn và tận thu trong thời gian thực hiện công việc đóng cửa mỏ. 

Bên cạnh đó do diễn biến phức tạp dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Bình Phước, sản lượng đá tiêu thụ giảm 65% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2021, Đá Núi Nhỏ (NNC) đạt 159 tỷ đồng doanh thu thuần giảm hơn một nửa so với cùng kỳ, LNST đạt 38 tỷ đồng giảm 65% so với năm 2020 - Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của NNC kể từ năm 2008 đến nay.

Đá Núi Nhỏ (NNC): Năm 2021 lãi 38 tỷ đồng – thấp nhất trong nhiều năm qua - Ảnh 1.
https://cafef.vn/da-nui-nho-nnc-nam-2021-lai-38-ty-dong-thap-nhat-trong-nhieu-nam-qua-2022012011251355.chn

Tú Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên