MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dabaco (DBC): Lợi nhuận từ 150 tỷ giảm chỉ còn 5 tỷ đồng sau kiểm toán, giảm hơn 99% so với 2021

31-03-2023 - 19:12 PM | Doanh nghiệp

Dabaco (DBC): Lợi nhuận từ 150 tỷ giảm chỉ còn 5 tỷ đồng sau kiểm toán, giảm hơn 99% so với 2021

Dabaco đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với kế hoạch doanh thu (bao gồm tiêu dùng nội bộ) là 24.562 tỷ đồng, tăng hơn 11% và lãi sau thuế là 569 tỷ đồng, gấp hơn 109 lần so với thực hiện năm 2022.

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, DBC) vừa công bố BCTC kiểm toán 2022, đáng chú ý lợi nhuận sau kiểm toán giảm mạnh.

Cụ thể, lãi ròng 2022 của DBC chỉ đạt 5 tỷ đồng, giảm tới 97% so với báo cáo tự lập là 150 tỷ đồng. DBC cho biết nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau kiểm toán giảm do có sự thay đổi về các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Công ty đã điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh Bất động sản trên BCTC của Công ty mẹ.

Con số lợi nhuận sau kiểm toán ghi nhận mức giảm 99% so với năm 2021. Nếu so với mục tiêu lãi ròng 918 tỷ đồng trong năm 2022, mức lợi nhuận DBC đạt được chưa đến 1% kế hoạch.

Dabaco (DBC): Lợi nhuận từ 150 tỷ giảm chỉ còn 5 tỷ đồng sau kiểm toán, giảm hơn 99% so với 2021 - Ảnh 1.

Giải trình cho kết quả trên, DBC cho biết năm 2022, tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, xung đột Nga-Ukraine, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu…

Ngành chăn nuôi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển… tăng mạnh, dịch bệnh trên đàn gia sức gia cầm diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi chậm, giá bán thấp khiến người chăn nuôi thu hẹp hoặc dừng sản xuất, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn.

Công ty đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, ghi nhận kế hoạch doanh thu (bao gồm tiêu dùng nội bộ) đạt 24.562 tỷ đồng, tăng hơn 11% và lãi sau thuế đạt 569 tỷ đồng, gấp hơn 109 lần so với thực hiện năm 2022.

DBC cho biết Công ty sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến lược là Phát triển lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín 3F (Feed - Farm - Food); đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Với kết quả năm 2022, DBC sẽ trình cổ đông thông qua việc dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 (hơn 8 tỷ đồng) bổ sung quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Tri Túc

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Trở lên trên