MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2014

Chứng khoán VIG: Sắp trình ĐHCĐ kế hoạch lợi nhuận và bầu bổ sung lãnh đạo

Chứng khoán VIG: Sắp trình ĐHCĐ kế hoạch lợi nhuận và bầu bổ sung lãnh đạo

13/09/2014 14:00

Sau nửa năm, công ty mới hoàn thành 27,7% kế hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành 54,2% kế hoạch lợi nhuận.

DC2 , LDP: Lên kế hoạch kinh doanh năm 2014

DC2 , LDP: Lên kế hoạch kinh doanh năm 2014

29/04/2014 10:27

Năm 2014 LDP lên kế hoạch dự kiến đạt 465 tỷ đồng doanh thu và 24,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giá trị tổng sản lượng tính theo giá bán buôn công nghiệp đạt 110 tỷ đồng.

Tập đoàn Thiên Quang: LNST quý I/2014 đạt 3,4 tỷ, năm 2014 sẽ phát hành cp tăng VĐL

Tập đoàn Thiên Quang: LNST quý I/2014 đạt 3,4 tỷ, năm 2014 sẽ phát hành cp tăng VĐL

21/04/2014 16:16

Năm 2014, ITQ đặt kế hoạch 544 tỷ tổng doanh thu – tăng 15% so với năm 2013 và lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 15 tỷ - tăng 328,6%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 10%.

ĐHCĐ Bảo hiểm BIDV: Lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 1 nghìn tỷ

ĐHCĐ Bảo hiểm BIDV: Lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 1 nghìn tỷ

11/04/2014 13:15

Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược sẽ do HĐQT lựa chọn và quyết định. Tỷ lệ tối đa 30%.

Cơ khí - Điện Lữ Gia: Trình ĐHCĐ kế hoạch hủy niêm yết trên sàn HOSE

Cơ khí - Điện Lữ Gia: Trình ĐHCĐ kế hoạch hủy niêm yết trên sàn HOSE

10/04/2014 21:13

HĐQT cho rằng nếu LGC tiếp tục niêm yết trên sàn mà không có giao dịch thì không có lợi cho công ty. Do đó, HĐQT trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC trong năm 2014

Dabaco trình ĐHCĐ kế hoạch gần 210 tỷ đồng LNST

Dabaco trình ĐHCĐ kế hoạch gần 210 tỷ đồng LNST

27/03/2014 07:15

Tại đại hội lần này, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh tăng cổ tức năm 2013 từ 12% lên 14%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến trả cho năm 2014 cũng là 14%.

Vicem Bao bì Bỉm Sơn lên kế hoạch 10 tỷ đồng lợi nhuận năm 2014

Vicem Bao bì Bỉm Sơn lên kế hoạch 10 tỷ đồng lợi nhuận năm 2014

23/03/2014 16:24

Trong đó, chỉ tiêu LNTT được đề ra 10 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với mức thực hiện năm 2013. Mức cổ tức dự kiến giao động từ 10 đến 15% năm 2014.

[Trực tiếp] ĐHCĐ Viconship: Nâng tỷ lệ cổ tức năm 2013 thêm 10%

[Trực tiếp] ĐHCĐ Viconship: Nâng tỷ lệ cổ tức năm 2013 thêm 10%

21/03/2014 11:30

Trọng tâm của VSC trong năm 2014 là nghiên cứu đầu tư mở rộng cảng Đình Vũ. Dự án này có giá trị đầu tư 786 tỷ đồng, thu hồi vốn sau 7 năm và hoàn vốn sau 10 năm.

Gỗ Trường Thành dự kiến tiếp tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Gỗ Trường Thành dự kiến tiếp tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

20/03/2014 01:54

Liên quan đến việc tái cấu trúc TTF, HĐQT công ty đã thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc bán nợ cho DATC đối với bất kỳ khoản nợ ngân hàng nào.

Lafooco: Tăng cường xuất khẩu nhân điều, lợi nhuận 2014 dự kiến 35,8 tỷ đồng

Lafooco: Tăng cường xuất khẩu nhân điều, lợi nhuận 2014 dự kiến 35,8 tỷ đồng

18/03/2014 12:23

Năm 2014 Lafooco dự kiến tăng các chỉ tiêu so với mức đã đạt năm vừa qua. Riêng kim ngạch xuất khẩu nhân hạt điều ước đạt 37,6 triệu USD, tăng hơn gấp rưỡi năm 2013.

Trở lên trên