MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đảm bảo an ninh quốc phòng cho hoạt động hàng không, Bộ GTVT đề xuất Nhà nước mua lại Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Việc mua lại phần vốn do các cổ đông ngoài nhà nước nắm giữ khi cổ phần hoá Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) sẽ giúp ACV là DNNN, tạo điều kiện đảm bảo cao nhất về an ninh quốc phòng cho hoạt động hàng không.

Nội dung này nằm trong dự thảo Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư quản lý do Bộ GTVT trình Thủ tướng nghiên cứu.

Theo Bộ GTVT, trước khi thực hiện cổ phần hóa ACV, các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước quản lý nằm trong giá trị tài sản của ACV. 

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và hàng năm của ACV, Bộ GTVT đã chấp thuận cho ACV đầu tư các dự án phát triển cảng hàng không, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. ACV chịu trách nhiệm đầu tư, quản lý, khai thác bằng nguồn vốn của ACV.

Đến thời điểm đơn vị này thực hiện cổ phần hoá (từ 1/4/2016 đến nay), ACV đang tiếp tục quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không để đảm bảo hoạt động hàng không được liên tục, an toàn.

Nhưng  sau khi cổ phần hóa ACV, theo Bộ GTVT, việc thực hiện công tác bảo trì, đầu tư nâng cấp, mở rộng khối tài sản này gặp rất nhiều khó khăn. Các đường cất hạ cánh, đường lăn tại các cảng hàng không có công suất khai thác lớn (như Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài) đã vượt tần suất khai thác so với tính toán thiết kế ban đầu, xuất hiện các hư hỏng có nguy cơ uy hiếp an toàn bay và cần phải được đầu tư nâng cấp.

Bộ GTVT theo đó đã báo cáo Thủ tướng xem xét bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020 để đầu tư việc sửa chữa nâng cấp với kinh phí khoảng 4.210 tỷ đồng.

Văn bản số 4953 ngày 28/5/2018 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ như sau: Bộ GTVT căn cứ quy hoạch các Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài được cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được giao và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí vốn cho dự án theo quy định.

Tuy nhiên, thực tế đến nay nguồn đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2016 — 2020 và nguồn ngân sách nhà nước cho công tác bảo trì vẫn chưa được bố trí cho kết cầu hạ tầng hàng không.

Bộ GTVT cho rằng, việc giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không phải gắn với trách nhiệm đầu tư, nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch.

Bộ GTVT cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư, quản lý, không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến hết năm 2025.

Thời hạn đến năm 2025 mà Bộ GTVT đề xuất giao cho ACV quản lý khai thác, cũng là thời gian để Cục Hàng không Việt Nam hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức, bộ máy để sẵn sàng tiếp nhận tài sản kết cầu hạ tầng hàng không theo quy định, đồng thời để các cơ quan, đơn vị có thời gian giải quyết xong toàn bộ các tồn tại liên quan việc quản lý đất ở các cảng hàng không cũng như hoàn chỉnh danh mục tài sản kết câu hạ tầng hàng không để nhà nước quản lý tài sản một cách có hệ thống, đúng quy định.

N.Dương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên