MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đạm Phú Mỹ (DPM) được điều chỉnh tăng gần 200 tỷ đồng LNTT sau kiểm toán nhà nước năm 2017

14-11-2018 - 08:22 AM | Doanh nghiệp

Số liệu của năm 2016 không có nhiều biến động so với BCTC kiểm toán độc lập của Đạm Phú Mỹ.

Tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) vừa công bố nội dung liên quan đến kết luận của Kiểm toán nhà nước.

Cụ thể, ngày 9/11/2018 vừa qua Đạm Phú Mỹ đã nhận được thông báo (ký ngày 5/11/2018) của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm tra BCTC, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016, 2017 của PVFCCo.

Theo đó doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của PVFCCo được điều chỉnh (làm tròn) sau kiểm toán Nhà nước có sự chênh lệch so với số liệu kiểm toán độc lập của công ty. Trong đó, số liệu của năm 2016 không có nhiều biến động, doanh thu được điều chỉnh tăng 16 tỷ đồng còn LNTT và LNST tăng nhẹ.

Số liệu năm 2017, doanh thu không có nhiều thay đổi, tuy nhiên số lợi nhuận trước thuế và sau thuế được điều chỉnh nhiều.

Đạm Phú Mỹ (DPM) được điều chỉnh tăng gần 200 tỷ đồng LNTT sau kiểm toán nhà nước năm 2017 - Ảnh 1.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2017 được điều chỉnh tăng 199 tỷ đồng, từ mức  853 tỷ đồng lên 1.052 tỷ đồng. Và lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh tăng 187 tỷ đồng, từ mức 708 tỷ đồng lên 895 tỷ đồng.

Giải trình nguyên nhân số liệu lợi nhuận năm 2017 được điều chỉnh chênh lệch lớn, Đạm Phú Mỹ cho biết, một số chi phí sữa chữa lớn do thời điểm kết thúcvào 31/12/ sửa chữa 2017 nên công ty mẹ chưa ghi nhận giảm giá vốn vào BCTC năm 2017 (111 tỷ đồng), công ty mẹ đã hạch toán tăng tài sản vào BCTC 9 tháng/2018.

Bên cạnh đó chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tổng thể thực tế giảm 43 tỷ đồng so với dự toán làm giảm giá vốn tương ứng. Công ty mẹ đã hạch toán hoàn nhập chi phí sửa chữa vào BCTC 6 tháng/2018.

Ngoài ra chi phí bán hàng giảm 9 tỷ đồng do phân bổ lại chi phí vận chuyển đối với hàng tồn kho cuối kỳ. Chi phí quản lý giảm 23 tỷ đồng do phân loại lại một số mục chi phí tiền lương, hoàn nhập một số chi phí trước và phân bổ lại công cụ dụng cụ tại công ty mẹ và công ty con.

Cho đến hiện tại công ty đã thực hiện điều chỉnh một số bút toán vào BCTC 9 tháng đầu năm 2018 và còn 1 số bút toán sẽ được điều chỉnh vào BCTC quý 4/2018 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Nguyên Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên