MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DAP Vinachem đặt kế hoạch lãi 68 tỷ đồng năm 2021

15-04-2021 - 11:08 AM | Doanh nghiệp

DAP Vinachem đặt kế hoạch lãi 68 tỷ đồng năm 2021

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch sản lượng DAP sản xuất 252.000 tấn, tăng 21,5% thực hiện 2020, sản lượng tiêu thụ 252.000 tấn, tăng 8,8% thực hiện 2020. Doanh thu tăng 31,1% đạt gần 2.480 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 68 tỷ đồng, tăng 239% năm 2020.

CTCP DAP – Vinachem (mã DDV) công bố tài liệu đại hội cổ đông 2021.

Theo đó, năm 2020 đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty, nhất là trong những tháng đầu năm 2020 Công ty phải giảm tải sản xuất do dịch bệnh và tồn kho lớn; giá phân bón thế giới và trong nước giảm xuống ở mức rất thấp, 8 tháng đâu năm Công ty phải bán dưới giá thành, thậm chí có thời điểm chỉ xấp xỉ chi phí biến đổi; chi phí thuê đất tăng mạnh theo quyết định của UBND Thành phố Hải Phòng.

Kết quả, sản lượng DAP sản xuất của công ty năm 2020 đạt 207.469 tấn, chỉ bằng 94,3% kế hoạch năm tuy nhiên công ty đã tiêu thụ được 231.622 tấn, vượt kế hoạch năm 5,3% và tăng 29,2% so với thực hiện 2019.

Tổng doanh thu thuần năm 2020 đạt gần 2.000 tỷ đồng, chỉ đạt 94,6% kế hoạch năm, tăng 14,5% so với năm trước, lợi nhuận đạt 28,44 tỷ đồng, chỉ bằng 71,8% kế hoạch năm.

DAP Vinachem đặt kế hoạch lãi 68 tỷ đồng năm 2021 - Ảnh 1.

Mặc dù năm 2020, Công ty có lợi nhuận nhưng chưa hết số lỗ luỹ kế (vẫn còn - 204,6 tỷ đồng) nên không chi cổ tức.

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch sản lượng DAP sản xuất 252.000 tấn, tăng 21,5% thực hiện 2020, sản lượng tiêu thụ 252.000 tấn, tăng 8,8% thực hiện 2020. Doanh thu tăng 31,1% đạt gần 2.480 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 68 tỷ đồng, tăng 239% năm 2020.

DAP Vinachem đặt kế hoạch lãi 68 tỷ đồng năm 2021 - Ảnh 2.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát, khả năng thanh toán ngắn hạn của DAP Vinachem tại thời điểm cuối 2020 đạt 1,68>1 lần, khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty là đúng hạn. Năm 2020 Công ty có một số khoản nợ phải trả phải giãn thời gian trả nợ do Công ty chưa cân đối tốt dòng tiền, tuy cuối năm 2020 lượng hàng tồn kho trong giới hạn quy định nhưng cũng chiếm một tỷ lệ là 11,57% doanh thu tương đương với giá trị 218,347 tỷ đồng (Năm 2019 là 342,227 tỷ đồng chiếm 20,79% doanh thu) vì vậy Công ty cần phải cân đối tốt dòng tiền và tích cực thu hồi công nợ đúng hạn, đẩy mạnh bán hàng để thanh toán nợ đến hạn đúng quy định.

Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: 0,21 lần < 3 lần đang ở mức an toàn theo quy định.

Ban kiểm soát cho rằng công ty cần có giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt sản phẩm DAP 64%. Cân đối hợp lý giữa tiêu thụ nội địa và ủy thác xuất khẩu, tìm kiếm thêm khách hàng xuất khẩu trực tiếp, để tăng sản lượng tiêu thụ. Quay vòng vốn nhanh và kịp thời thanh toán nợ đến hạn.

Tâm An

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên