MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đất Xanh Group ước đạt 750 tỷ đồng LNST năm 2017

05-01-2018 - 08:51 AM | Doanh nghiệp

Như vậy, riêng quý 4/2017 Đất Xanh Group ước đạt khoảng 1.324 tỷ đồng doanh thu và 291 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ.

CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) vừa ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2017.

Theo đó doanh thu thuần cả năm ước đạt 3.000 tỷ đồng, thực hiện được 91% kế hoạch đặt ra (3.300 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế ước đạt 750 tỷ đồng, hoàn thành vượt 7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (700 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể sẽ được báo cáo trong BCTC kiểm toán năm 2017.

Trước đó, trên BCTC hợp nhất quý 3/2017, riêng quý 3/2017 doanh thu thuần đạt 797 tỷ đồng, tăng 3,4 lần sao với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng đột biến 47 lần so với cùng kỳ, đạt 398 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu thuần đạt 1.676 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 668,5 tỷ đồng.

Như vậy, theo báo cáo, riêng quý 4 Đất Xanh Group ước đạt khoảng 1.324 tỷ đồng doanh thu và 291 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ.

Thanh Mai

HSX

Trở lên trên