MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đầu tư pv2

Đầu tư PV2: Lỗ nặng 45 tỷ đồng do gánh nặng trích lập dự phòng

Đầu tư PV2: Lỗ nặng 45 tỷ đồng do gánh nặng trích lập dự phòng

22/02/2017 10:15

Tính đến 31/12/2016, Đầu tư PV2 phải trích lập dự phòng cho khoản phải thu ngắn hạn khó đòi và phải thu dài hạn khó đòi tổng cộng gần 122 tỷ đồng.

PV2: Bớt lỗ nhờ hoạt động khác

PV2: Bớt lỗ nhờ hoạt động khác

22/10/2014 17:37

Tính đến cuối quý 3, lỗ lũy kế chưa phân phối của PV2 là hơn 136 tỷ - bằng 36,4% vốn chủ sở hữu.

Trở lên trên