MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề nghị lùi thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp cho người phải cách ly

24-03-2020 - 11:06 AM | Xã hội

Theo BHXH Việt Nam, trong quý I/2020, số người được chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp (TCTN) ước thực hiện là 378.178 người, tăng khoảng 9,11% so với cùng kỳ năm 2019 (346.582 người) với số tiền được chi trả ước thực hiện là 2.119 tỉ đồng.

Số người được chi trả hỗ trợ học nghề ước thực hiện là 8.160 người, tăng khoảng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019 (7.409 người) với số tiền chi trả ước thực hiện là 18 tỉ đồng. 

Một trong những vấn đề mà nhiều người quan tâm là sau khi nghỉ việc, người lao động (NLĐ) sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhưng vì nhiều lý do (như bị cách ly y tế hoặc bị nhiễm SARS-CoV-2 phải đi điều trị) không đến nhận kịp thời thì có bị mất khoản tiền này không? Theo BHXH Việt Nam, khoản 6 điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: "Sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày NLĐ hết thời hạn hưởng TCTN theo Quyết định hưởng TCTN nhưng không đến nhận tiền trợ cấp và không thông báo bằng văn bản với cơ quan BHTN nơi đang hưởng thì NLĐ đó được xác định là không có nhu cầu hưởng TCTN. 

Thời gian đóng BHTN tương ứng với số tiền TCTN mà NLĐ không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng theo quy định". Khoản 1 điều 9 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng xác định thời gian NLĐ được bảo lưu như sau: Thời gian đóng BHTN được bảo lưu bằng tổng thời gian đóng BHTN trừ đi thời gian đóng BHTN đã hưởng TCTN. 

Như vậy, sau 3 tháng, NLĐ đủ điều kiện không nộp hồ sơ để hưởng TCTN hoặc đã nhận quyết định hưởng TCTN nhưng không đến nhận TCTN thì thời gian đóng BHTN của NLĐ sẽ được bảo lưu để tính vào lần hưởng TCTN tiếp theo chứ không bị mất đi.

Để tạo điều kiện cho những trường hợp bị thất nghiệp đang chờ nhận TCTN phải đi cách ly y tế hoặc bị nhiễm Covid-19 không thể đến nhận tiền TCTN theo thời hạn quy định (chỉ ảnh hưởng đối với những trường hợp không đến nhận tiền nhưng gần quá thời hạn 3 tháng kể từ ngày hết hạn hưởng ghi trên quyết định), BHXH Việt Nam đang đề xuất cơ quan chức năng cho phép lùi thêm thời gian nhận tiền TCTN bằng thời gian cách ly y tế hoặc điều trị do nhiễm SARS-CoV-2 để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.

Theo T.Ngôn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên