MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất Danh mục thuốc sản xuất trong nước gồm 465 hoạt chất

10-05-2018 - 20:36 PM | Thị trường

Ngoài 146 hoạt chất được ban hành, Bộ Y tế đề xuất thêm 319 hoạt chất như Cetirizin 10mg; Loratadin 10mg; Meloxicam 7,5mg; Piracetam 400mg; Domperidon 10mg…

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp gồm 465 hoạt chất.

Danh mục được xây dựng trên cơ sở các thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị của các cơ sở khám, chữa bệnh theo tiêu chí kỹ thuật của thuốc, có giá thuốc hợp lý và có khả năng đảm bảo cung cấp cho các cơ sở điều trị trên cả nước.

Bộ Y tế cho biết, các mặt hàng thuốc đưa vào danh mục phải đáp ứng tất cả các tiêu chí như thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu, thuốc đã có tối thiểu từ 3 số đăng ký của của 3 nhà sản xuất trong nước theo nhóm tiêu chí kỹ thuật.

Bên cạnh đó, giá của thuốc sản xuất trong nước không cao hơn so với thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tương đương và đảm bảo khả năng cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế khi không mua thuốc nhập khẩu sản xuất tại cơ sở có tiêu chí kỹ thuật tương đương với thuốc sản xuất trong nước.

Trong dự thảo, ngoài 146 hoạt chất tại Danh mục ban hành theo Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016, Bộ Y tế đề xuất thêm 319 hoạt chất như: Cetirizin 10mg; Loratadin 10mg; Meloxicam 7,5mg; Piracetam 400mg; Domperidon 10mg…

Ngọc Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên